Espais

La fundació ha desenvolupat dues línies de treball ben diferenciades que es duran a terme a Ca l’Alier, el Taller de Ciutats i el i.Lab, que se situaran en cadascuna de les dues naus del complex.

L’espai central que connecta els carrers Pere IV i Cristòbal de Moura, serà un espai públic de trànsit, però també de trobada ja que està preparat per fer networking, presentacions i ponències.

Taller de ciutats

El Taller de Ciutats és un lloc d’intercanvi, divulgació i sistematització del coneixement al voltant de les ciutats eficients o sostenibles.


En aquest espai es faran workshops, seminaris i trobades amb les xarxes de ciutats nacionals i internacionals que treballen en diferents innovacions.

i.lab

Es tracta del laboratori on es desenvoluparan alguns dels reptes detectats al Taller de Ciutats, i a on es convidarà a agents de la ciutat a participar.


Del laboratori haurà de sortir un prototip o un servei que es pugui aplicar a la ciutat, i que, alhora, sigui exportable a altres ciutats.