Què fem

BIT Habitat té, com a objectiu principal, la promoció i impuls de tots aquells aspectes de l’Smart City que afavoreixin l’empoderament de la ciutadania i contribueixin al desenvolupament d’una economia local amb baixes emissions de carboni, que utilitzi els recursos de forma eficient i sigui socialment inclusiva.

D’aquesta manera, totes les activitats dutes a terme pel BIT Habitat estaran dirigides a:

Posicionar l’economia verda com a element clau per reforçar la competitivitat de l’economia local.

Reforçar l’ecosistema innovador en benefici dels professionals i les pimes.

Potenciar el teixit empresarial de la ciutat mitjançant la generació de sinergies entre grans corporacions i start-ups innovadores.

Atraure talent i innovació per crear nous serveis, models de negoci i llocs de treball qualificats.

Contribuir a la creació de mesures d’optimització en els processos de producció de béns i serves d e la ciutat.

Estimular la co-creació de nous projectes compartits entre diferents agents amb l’objectiu de fomentar la innovació creuada i oberta.