Plataforma d’innovació Urbana

La Plataforma d’Innovació Urbana de Barcelona es un espai de reflexió i interlocució entre les diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i també entre els actors que conformen la quàdruple hèlix (ciutadania, universitat i recerca, teixit empresarial i administració pública).

Està conformada pel conjunt d’Òrgans de Govern de la Fundació BIT Habitat, amb els objectius següents:

– Definir les línies d’actuació que permetin impulsar la innovació urbana a Barcelona.

– Facilitar la participació dels actors locals que conformen l’ecosistema d’innovació urbana.

– Impulsar la innovació oberta i creuada.

– Posar en valor l’expertesa local.

– Identificar les bones pràctiques i proposar millores a les actuacions desenvolupades.

– Definir i prioritzar les futures línies estratègiques que haurien de ser incloses a l’agenda urbana.

A BIT Habitat entenem que la innovació cívica i la intel·ligència col·lectiva són les eines adients per accelerar els canvis necessaris per construir una ciutat més inclusiva, sostenible, resilient i segura, d’acord amb els objectiu de l’Agenda 2030. La Plataforma d'Innovació Urbana és el mitjà per aconseguir-ho.

La Plataforma d’Innovació Urbana de Barcelona es composa dels Òrgans de Govern de la Fundació BIT Habitat, amb el model de governança transversal i multidisciplinar següent:

PATRONAT:

Presidenta
Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona
Vicepresidenta 1a
Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcalde
Vicepresidenta 2a
Janet Sanz Cid, segona tinenta d’alcalde

Vocals
Michael Donaldson Carbon, PSC
Jordi Martí Galbis, Junts per Catalunya
Javier Matilla Alaya, Barcelona en Comú
Jordi Bea Costa, C’s
Maria Buhigas San José, ERC
Miguel Raposo Riesco, PP
Carlos Manuel Rivadulla Oliva, Barcelona pel Canvi
Montserrat Pareja Eastaway, professora de la UB
Vanesa Daza Fernández, directora del Departament d’Enginyeria UPF
Maria Pilar Garcia Almirall, directora del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura, UPC
Maria Rubert de Ventós, arquitecta i urbanista
Teresa Serra Majem, directora de Tesem, ATC, S.L.
Veronica Kuchinow, empresària

 

COMITÉ EXECUTIU:

Presidenta
Laia Bonet Rull, tercera tinenta d‘alcalde

Membres
Michael Donaldson Carbón, somissionat d´Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
Manuel Valdès López, gerent de Moblitat i Infraestructures
Fèlix Ortega Sanz, director general de Barcelona Activa
Laia Grau Balagueró, gerent d’Urbanisme
Marta Continente Gonzalo, gerent d’Innovació i Transició Digital
José Luís Gómez Fernández, director de l’Àrea internacional de BSM
Arnau Monterde Mateo, coordinador del projecte Decidim.cat
Lluís Torrens Melich, director d’Innovació Social

 

CONSELL EMPRESARIAL:

Presidenta
Pilar Conesa, CEO Anteverti, directora de continguts de l’SCEWC

Vicepresident
Xavier Azemar, director del Centre de CoInnovació de CISCO a Barcelona

Secretari
Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

 

CONSELL CIENTÍFIC:

Presidenta
Liliana Arroyo, investigadora de l’Institut d’Investigació Social d’ESADE

Vicepresident
Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

Secretària

Hanna Abdullah, investigadora Principal/Research Fellow, Global Cities Programme, CIDOB

  • La plataforma d’Innovació Urbana es reunirà un cop a l’any amb l’objectiu de fer balanç de les actuacions executades i els resultats obtinguts, així com per definir i prioritzar les futures línies estratègiques que han de ser incloses a l’agenda urbana.

  • Signarà el Primer Manifest d’Innovació Urbana de Barcelona, document que s’haurà generat de una manera consensuada, compartida i plural durant el 2020.