L’actualització del districte de la Innovació 22@ Sector Nord de Barcelona

Entre setembre i desembre de 2017, es va desenvolupar el taller del mòdul “Projectar el Lloc” del programa del Màster de Projecció Urbanística que du a terme la Fundació Politècnica de Catalunya (UPC).

El Màster té per objectiu establir les relacions entre les noves peces de la ciutat contemporània, que es distingeixen freqüentment pel seu aïllament, fet que ha generat territoris periurbans on la disgregació és dominant, estudiar els aspectes compositius del projecte urbà, classificar segons patrons comuns els mètodes d’intervenció en les recents operacions de reforma urbana i analitzar els nous projectes residencials en base a aspectes com la centralitat, l’accessibilitat, les dotacions, els espais comunitaris, d’oci o de naturalesa.

 

La Fundació BIT Habitat ha col·laborat en el finançament del curs, en el subministrament de materials i documentació, i també ha estat present en la sessió de presentació final i debat dels projectes, juntament amb representants d’altres administracions.

El taller s’ha desenvolupat en dues fases, una primera d’anàlisi urbanística i una segona on s’han explorat diferents hipòtesis i temes, com ara l’augment de l’habitatge previst pel pla vigent, la identificació de nous elements urbans generadors d’identitat i potenciadors de la socialització de l’àmbit, així com el paper de determinades vies urbanes en relació a la memòria del lloc (Pere IV) o la capacitat d’articular el Poblenou amb la Sagrera (Josep Pla, Bac de Roda) i el Besòs (Cristòbal de Moura).

  • La Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i educació superior, especialitzada en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències.
  • És la universitat tècnica més gran de Catalunya.

A través dels resultats materials d’aquest projecte, es disposa de material gràfic, com ara maquetes, de gran valor expositiu i pedagògic per tal de mostrar clarament les hipòtesis i temes d’estudi anteriorment descrites.

La Fundació BIT Habitat, com a entitat encarregada de la gestió de la Comissió de Coordinació 22@, ha col·laborat en el finançament del curs, en el subministrament de materials i documentació, i també ha estat present en la sessió de presentació final i debat dels projectes, juntament amb representants d’altres administracions. Tot això, a través de la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdues parts.

 

  • Col·laboració amb una entitat relacionada amb l'ensenyament.

  • Estudiar els aspectes compositius del projecte urbà

  • Classificar segons patrons comuns els mètodes d'intervenció en les recents operacions de reforma urbana.

  • Analitzar els nous projectes residencials en base a aspectes com la centralitat, l'accessibilitat, les dotacions, els espais comunitaris, d'oci o de naturalesa.