Estudi «La Mirada Cultural al 22@»

L’estudi tècnic “La mirada cultural al 22@”, de gener de 2018, a càrrec del consultor Enric Carpio Mutgé i finançat per BIT Habitat, és una diagnosi de la cultura i el patrimoni industrial existent als barris del 22@ a partir d’una extensa anàlisi de la situació del projecte i del territori, amb l’exposició d’estudis de cas d’altres ciutats europees amb projectes similars.

La rica cultura i el vast patrimoni industrial estan al punt de mira d'aquest projecte centrat en el districte del 22@.

“La Mirada Cultural al 22@” està en sintonia amb la línia estratègica de BIT Habitat de promoure la innovació tecnològica i social, donant resposta als nous reptes als que s’enfronta la ciutat, arrel de la transformació digital que està experimentant la nostra economia.

A més a més, s’hi inclou una fitxa detallada per a cada element patrimonial i un seguit de recomanacions d’alt interès en els eixos estratègics: cultural, social i econòmic.

Es divideix en els apartats següents:

1.Introducció al 22@.

2.Diagnosi del 22@: perspectiva històrica del territori, característiques sociodemogràfiques, característiques socioeconòmiques i característiques urbanístiques.

3.La cultura al 22@: agents culturals (associacions i entitats, sector públic i indústries culturals i creatives) i sectors culturals (biblioteques, cultura de proximitat, música, arts escèniques, arts visuals, patrimoni i cultura popular i tradicional).

4.Dinàmiques culturals.

5.Participació cultural: síntesi de la cultura al 22@ i consideracions finals.

6.Patrimoni industrial al 22@: anàlisi dels elements patrimonials (zona llevant i zona sud) i dinamització entorn al patrimoni.

7.Estudis de cas de ciutats amb projectes de renovació urbana en àrees industrials: Bilbao (introducció, context i antecedents, Pla Estratègic de Revitalització del Bilbao Metropolità i referències), Nantes (introducció, context i antecedents, projecte Île de Nantes i referències), Manchester (introducció, context i antecedents, projecte i referències) i Lille (introducció, context i antecedents, projecte Lille 2004 i referències).

  • Al final, un dels objectius assolits és que la cultura es converteix en vehicle de cohesió social i territorial, que promou sinergies entre diferents actors culturals i impulsar la dinamització cultural.

  • Projecte que serveix per millorar els equipaments públics, rehabilitar l’entorn urbà i impulsar les dinàmiques socials als barris del 22@ llevant.

  • Activació de l’economia de la zona llevant, augmentant-se el nivell de formació i les oportunitats laborals i promovent-se el desenvolupament del comerç local.