BIT Habitat


BIT Habitat és una fundació municipal que té com a objectiu promoure la innovació urbana a Barcelona, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental per tal de donar resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats.

Impulsem iniciatives dirigides a crear una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible i millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten, mitjançant la col·laboració entre la ciutadania, la universitat i la recerca, el teixit empresarial, el tercer sector i el sector públic amb una marcada dimensió internacional.

Eixos de treball


BIT Habitat gestiona l’edifici de Ca l’Alier, la fàbrica del passat on contruïm la ciutat del futur. Un espai intel·ligent i punt de trobada per a la innovació a Barcelona.

El nostre pla de treball s’articula en 5 línies estratègiques dirigides al benefici de la col·lectivitat en el camp de la transformació urbana i la innovació:

1.PLATAFORMA D’INNOVACIÓ URBANA

2. COCREACIÓ

3. TRANSFORMACIÓ

4. DIVULGACIÓ

5. EDUCACIÓ

Treballa a BIT Habitat

BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la innovació urbana a Barcelona, en el seu vessant social, Econòmic, urbanístic i tecnològic.

Podeu consultar a continuació les ofertes de treball publicades per BIT Habitat i accedir a les seves condicions particulars.

Totes les ofertes de treball de la Fundació BIT Habitat les podreu trobar publicades al nostre web, al Linkedin i al taulell d’anuncis ubicat a Ca l’Alier.

Tots el CV’s rebuts seran analitzats i valorats per una agència de selecció de personal externa. Les candidatures que superin el primer procés seran cridades a fer una entrevista presencial.

Fes-nos arribar el teu CV a info@bithabitat.barcelona