BARCELONA INNOVA ÉS L’ESTRATÈGIA D’IMPULS A LA INNOVACIÓ URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DESPLEGADA PER LA FUNDACIÓ BIT HABITAT.