Repensem i imaginem la ciutat mitjançant la innovació urbana

A BIT Habitat impulsem iniciatives dirigides a crear una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible i millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten, mitjançant la col·laboració entre la ciutadania, la universitat i la recerca, el teixit empresarial, el tercer sector i el sector públic amb una marcada dimensió internacional.

Els problemes i els reptes que han d’afrontar les ciutats són globals i complexos i es donen en un marc d’incertesa que requereix d’una mirada  i actuacions diferents per part de les institucions públiques. La innovació serà sens dubte un dels instruments fonamentals per abordar des de la transversalitat i la col·laboració els grans reptes que l’Agenda 2030 marca per assolir un creixement més just i sostenible. Les fites que ens  marquen els ODS tenen la seva translació i aplicació concreta a Barcelona i ens dibuixen els reptes que cal assolir.