Què fem

Amb l’ objectiu de realitzar activitats d’ interès públic dirigides al benefici de la col·lectivitat en el camp de la transformació urbana i la innovació, el nostre pla de treball s’articula en 5 línies estratègiques:

Crear i dinamitzar la PLATAFORMA D’INNOVACIÓ URBANA DE BARCELONA, configurant un model de governança transversal i multidisciplinar: serà un espai de reflexió i intercanvis d’idees tant entre les diferents àrees de l’Ajuntament com entre els actors que conformen la quàdruple hèlix. Es convocarà anualment per tal de fer balanç de les actuacions executades com també per definir i prioritzar les futures línies estratègiques.

COCREAR involucrant la quàdruple hèlix, amb l’objectiu de codissenyar i desenvolupar solucions innovadores que transformin i millorin la ciutat, generant un ecosistema innovador multiactor i multidisciplinari. Per aconseguir-ho és imprescindible fruit de la responsabilitat compartida entre els diferents actors implicats, focalitzant l’esforç en les persones i en l’ús sostenible i justa valorització dels recursos locals.

TRANSFORMAR la ciutat mitjançant iniciatives i solucions innovadores fruit del treball col·laboratiu i obert. La innovació cívica i la intel·ligència col·lectiva són les eines per accelerar els canvis necessaris per construir una ciutat més inclusiva, sostenible, resilient i segura.

DIVULGAR, informar i sensibilitzar la ciutadania respecte la importància d’acomplir les fites que marca l’Agenda 2030 i els 17 ODS. S’explicaran les actuacions i els coneixements assolits en matèria d’innovació urbana, fomentant la imaginació cívica i el pensament crític envers els reptes als que s’enfronten les ciutats contemporànies.

EDUCAR les persones perquè coneguin, usin i visquin de forma conscient en el seu entorn urbà i entenguin el funcionament de la ciutat. L’objectiu és dotar les noves generacions dels instruments necessaris per entendre la ciutat en totes les seves capes (medi ambient, infraestructura, habitatge, sistema productiu, teixit social) i fomentar la reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies que canvien la nostra relació amb el lloc en el que vivim.

A més, treballem per tal que els processos d’innovació urbana es duguin a terme amb la participació de la quàdruple hèlix. Aquesta metodologia afavoreix:

La implicació des de l'inici i l'avaluació contínua dels processos per part de la ciutadania

L'impuls i acompanyament de l'Administració pública

La millora competitiva i l'impacte positiu en el teixit econòmic

L'aprofitament de la recerca i el coneixement del teixit acadèmic i professional, tot ampliant-ne l’impacte en la societat.

Impulsem projectes innovadors amb base tecnològica per millorar la vida de les persones i el seu entorn