Transparència

Sol·licitud d'informació

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament ha elaborat un procediment per demanar i obtenir la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada en aquest web o al Portal de Transparència. En aquesta pàgina, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.