La Rehabilitació

El projecte de rehabilitació parteix de la premissa de preservar el valor patrimonial i arquitectònic del conjunt de les naus, mantenint les particularitats tipològiques i estructurals de cadascuna d’elles, i procedir a una rehabilitació respectuosa amb el medi ambient.

 • 1. La xemeneia

  Josep Lucena forma societat amb els seus fills -Joan Lucena i Manuel Lucena- i Antoni Nadal, per construir una nova fàbrica fora del recinte emmurallat de la ciutat de Barcelona.

 • 2. Les façanes

  S’eliminen els cossos afegits, es recuperen i reconstrueixen els elements de paraments, cornises i impostes amb fàbrica idèntica, de recuperació o nova.

 • 3. Les voltes

  Es manté l’estructura de voltes catalanes de maó sobre jàsseres de fusta, posant en valor els elements estructurals originals.

 • 4. Camí central

  Les dues naus rehabilitades estaven, en els seus orígens, separades per un pati general d’accés al conjunt industrial. Aquest pati connectava el carrer amb un àmbit interior de la fàbrica que facilitava la distribució dels treballadors i les mercaderies.

  Aquest pati central s’ha cobert i reconvertit en un atri, donant accés als diferents espais de l’equipament.

 • 5. Soterrani

  Ca l’Alier està situat al cor del Poblenou, on el nivell de les aigües freàtiques és molt elevat.

  En la construcció del soterrani –en el que s’instal·larà part del maquinari que permet maximitzar l’eficiència energètica de l’edifici- s’ha hagut d’impulsar una tècnica innovadora de microinjecció de ciment per consolidar el terreny i impermeabilitzar-lo.

Octubre 2015

La rehabilitació del conjunt es planteja després d’un perllongat període d’abandonament i un posterior incendi. Els murs de fàbrica de maó, tot i estar intensament intervinguts i afectats per addicions múltiples, presenten un estat acceptable per a la seva restauració.

Gener 2016

Setembre 2016

Octubre 2017

Novembre 2017

Febrer 2018

Abril 2018