Programes

Bithabitat
EXPERIMENTACIÓ

Facilitació de la realització de pilots i activitats de test en l’entorn real de solucions innovadores d’interès públic per a la ciutat.

més informació
Bithabitat
REPTES URBANS

Finançament i suport tècnic per desenvolupar i provar solucions innovadores que donin resposta a problemàtiques i necessitats complexes de la ciutat.

més informació
Bithabitat
FINANÇAMENT

Convocatòries d’ajudes per donar suport financer i tècnic a projectes innovadors que generin un impacte positiu i mesurable en la ciutat i en la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

més informació
Bithabitat
PENSAMENT OBERT

Activitats, tallers i accions de divulgació i formació per pensar, compartir, aprendre i viure la innovació a la ciutat.

més informació