CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ URBANA

La ciutat
proactiva

BARCELONA: i ara?

Ara més que mai, les ciutats han de ser resilients, sostenibles, inclusives i segures per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per aconseguir-ho, cal actuar de manera conjunta, plural i participativa. La transversalitat i la interacció entre diferents disciplines és fonamental per impulsar la innovació urbana com a instrument per donar resposta als reptes urbans.

Què estem buscant?

La convocatòria pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, tot trobant solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.

Es busquen projectes d’innovació urbana:

Per què és important aquesta convocatòria?

 • Cal trobar nou models de ciutat perquè siguin més resilients davant possibles crisis, des del punt de vista social, econòmic, ambiental i polític.
 • Convidem a la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de propostes i solucions als reptes reals de la ciutat.
 • Els projectes han de tenir un impacte real i mesurable sobre la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.
 • La ciutat proactiva és una convocatòria d'ajuts que pretenen promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària.

Quin és el nostre objectiu?

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones.

Té un doble objectiu el d'impulsar l'economia local per mitigar la crisi socioeconòmica, i el de millorar la sostenibilitat i la resiliència urbana, per fer front a la emergència climàtica.

Solucions a reptes urbans

 • Amb el llançament d’aquesta convocatòria es planteja contribuir a resoldre dos reptes urbans associats a diferents àrees:
 • La millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana
 • L’impuls de l’economia local

Àmbit ambiental

Accions de millora de la sostenibilitat

La sostenibilitat i la resiliència urbana han tingut un paper rellevant durant aquesta crisi. Barcelona ha estat capaç de respondre a una crisi de dimensions imprevisibles, mantenint operatius els serveis essencials, mentre la ciutadania ha respost amb civisme i compromís col·lectiu.

A més, la situació de confinament ha suposat la millora significativa de la qualitat de l’aire, la reducció de la contaminació acústica i la regeneració de connectors ecològics, mostrant-nos una ciutat més amable, saludable i habitable.

Com a conseqüència, s’han despertat consciències cíviques col·lectives més sensibles cap al medi ambient, més crítiques amb l’estil de vida a les nostres ciutats i més conscients sobre com la tecnologia influeix en les nostres vides.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea d’hàbits i models de consum: fomentar hàbits de vida i consum ètic, tot promovent un model productiu i reproductiu més resilient i feminista, amb l’objectiu que les nostres ciutats esdevinguin més circulars i sostenibles i saludables.
 • Àrea de descarbonització urbana: combatre l’emergència climàtica, posant en marxa projectes que contribueixin a minimitzar la petjada ecològica i les emissions o, fins i tot, que tinguin una capacitat descarbonitzadora, per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, així com a la resta de vectors ambientals i del verd urbà.
 • Àrea d’habitatge i barri: reformular la manera en què vivim la quotidianitat domèstica i ens relacionem amb el nostre espai més íntim (la llar) i més pròxim (el barri i l’espai públic) per tal que els habitatges siguin més confortables, sostenibles i tinguin en compte criteris d’equitat de gènere i les relacions socials de proximitat, més orgàniques.

Àmbit socioeconòmic

Accions d'impuls de l'economia local

L’impuls de l’economia local constitueix una prioritat absoluta per a la ciutat. És urgent la reactivació de la indústria cultural i els sectors annexos i, de la mateixa manera, és prioritària la redefinició dels models de treball i educatius, que han d’estar alineats amb les necessitats reals de les persones.

Entenem que l’escenari d’acció i intervenció és la ciutat en el seu conjunt, incloent-hi els espais públic i d’ús col·lectiu que requereixen una reformulació pel que fa a l’ús i la funció social, cultural i econòmica.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea de comerç de proximitat: reactivar el teixit comercial de proximitat i promoure l’ús col·lectiu dels locals comercials, a més de redefinir l’ús i la gestió de l’espai públic de les nostres ciutats des d’una perspectiva de gènere.
 • Àrea de treball, educació i cures: accelerar la regeneració de la demanda laboral i reformular l’ús de la tecnologia als llocs de treball, a l’ensenyament i a les cures per tal que el mercat laboral estigui alineat amb les noves necessitats, tot afavorint la inclusió social i la disminució de les bretxes socials, digitals, de gènere i educatives.
 • Àrea de cultura i indústries creatives: donar suport i un nou impuls al sector de la cultura i de les indústries creatives, des de les professions de creació artística fins a la indústria relacionada amb gestió, producció i consum cultural.

Dates clau

 • Publicació
  convocatòria

  12/06/20

 • Data límit per a la
  presentació de propostes

  12/07/20

 • Anunci seleccionats
  per a la 2a fase

  finals
  de juliol

 • Avaluació
  d’experts

  setembre

 • Anunci
  beneficiaris ajuts

  octubre

A qui s’adreça?

Es conviden a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Pimes
 • Empreses emergents
 • Societat civil
 • Unions temporals d’empreses
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Es valoraran positivament:
 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Per què participar?
Què oferim?

BIT Habitat ofereix el següent:

 • Import total ajut: 500.000 euros
 • Ajut econòmic equivalent al 80% del cost total del projecte amb un pressupost màxim per projecte de 100.000 euros en un màxim d’execució de 12 mesos
 • Assessorament tècnic
 • Mentoratge amb experts
 • Accés a tecnologia per desenvolupar prototips
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

Col·laboradors

Anuncis i
comunicacions

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts que anirem actualitzant puntualment.

Participa

Per presentar el teu projecte has de completar aquest formulari amb respostes clares i precises.

La teva proposta podrà estar escrita en català, castellà o anglès.

Assegura’t que el teu projecte compleix amb els criteris establerts a la Convocatòria.

Abans de començar, descarrega’t tots els documents que hauràs d’adjuntar.

To be eligible for this Call, you must complete this form with clear and precise answers.

Your proposal could be written in Catalan, Spanish or English.

Make sure that your project meets the criteria established in the Call.

Before starting, download all the documents that you must attach.

Documentació a emplenar
Documents to fill the form

Per a qualsevol dubte o consulta pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona

A partir de les 10:00h del dia 10 de juliol de 2020, no s’atendrà cap nova consulta rebuda i relacionada amb la presentació de sol·licituds.

If you have any question or query, please send us an email to: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona

From 10:00am on July 10, 2020, no new inquiries received related to the submission of applications will be answered.

Sóc:

Sóc una persona físicaI am an individualAdjuntar document / Document to be attached: 1

Per rebre les notificacions.


Ecriu el teu usuari.

Sóc una entitat o empresaI am an entity or an organization


Adjuntar document / Document to be attached: 1
Per rebre les notificacions.

Ecriu el teu usuari.

ProjecteProyecto / Project

Àmbit d'actuació (la proposta pot respondre a un / diversos àmbits):Scope of action (the proposal can respond to a variety of areas)
Només s’acceptaran propostes amb un TRL igual o superior a 7

Adjuntar document / Document to be attached: 2

Altra documentació a adjuntarOther documentation to be attached

Conformitat de rebre notificacions via correu electrònic.Compliance with receiving notifications via email (attach PDF document)

Adjuntar document / Document to be attached: 3

Declaració responsableStatement of responsibility

Adjuntar document / Document to be attached: 4

Política de privadesa i protecció de dades:Privacy and Data Protection Policy of the BIT Habitat Foundation

Adjuntar document / Document to be attached: 5

Drets d'imatgeImage rights

Adjuntar document / Document to be attached: 6

Send

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte "faq’s ciutat proactiva". Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

A partir de les 10:00h del dia 10 de juliol de 2020, no s’atendrà cap nova consulta rebuda i relacionada amb la presentació de sol·licituds.

Àmbits i criteris de l’ajut