CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ URBANA

La ciutat
proactiva

Barcelona en acció

Ara més que mai, les ciutats han de ser resilients, sostenibles, inclusives i segures per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per aconseguir-ho, cal actuar de manera conjunta, plural i participativa. La transversalitat i la interacció entre diferents disciplines és fonamental per impulsar la innovació urbana com a instrument per donar resposta als reptes urbans.

Què estem buscant?

La convocatòria pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, a fi de trobar solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.

Es busquen projectes d’innovació urbana:

Per què és important aquesta convocatòria?

 • Cal trobar nous models de ciutat que siguin més resilients des del punt de vista social, econòmic, ambiental i polític.
 • Convidem la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de propostes i solucions als reptes reals de la ciutat.
 • Els projectes han de tenir un impacte real i mesurable sobre la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.
 • Valorem els projectes, siguin grans o petits, que tenen la capacitat de generar canvis tangibles i perdurables a la ciutat.

Quin és el nostre objectiu?

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real sobre la qualitat de vida de les persones.

Té un doble objectiu, el d’impulsar una transició digital justa i inclusiva, i el de millorar la sostenibilitat urbana, per fer front a l’emergència climàtica.

Solucions a reptes urbans

 • Amb el llançament d’aquesta convocatòria volem donar resposta a dos reptes urbans:
 • Transició digital justa i inclusiva
 • Sostenibilitat urbana i emergència climàtica

Àmbit de transició digital

Accions d’impuls a la transició digital justa i inclusiva

L’impuls a la transició digital justa i inclusiva és essencial atès el paper central de les tecnologies de la informació i la comunicació en les nostres vides.

La transició digital ha de ser governada per situar les persones al centre, i garantir que els seus beneficis arribin a tothom, afavorint la inclusió social per vies digitals i contribuint a promocionar una economia més resilient; tot això sustentat en els principis de l’ètica tecnològica i la preservació dels drets i la privacitat de les persones.

Àmbit de transició ecològica

Accions de millora de la sostenibilitat urbana i emergència climàtica

La situació derivada de la pandèmia ha fet despertar consciències cíviques col·lectives més sensibles cap al medi ambient i més crítiques amb l’estil de vida a les nostres ciutats, i ha aportat una sèrie de lliçons per enfortir la lluita contra l’emergència climàtica, com ara els hàbits i models de consum, el model econòmic i la manera en què habitem la ciutat, des de les nostres llars i quotidianitat domèstica fins el nostre entorn més pròxim del barri i la ciutat.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

Dos tipologies de projectes
adreçades als reptes urbans plantejats

Tipologia A:
Projectes

Projectes de 15.000 € a 100.000 €

Projectes adscrits a alguna de les àrees d’actuació referenciades que incloguin el desenvolupament d’activitats de demostració o pilots que permetin validar de manera fiable els plantejaments inicials del projecte, així com la viabilitat dels impactes estimats.

Tipologia B:
Microprojectes

Projectes de 5.000 € a 15.000 €

Projectes adscrits a alguna de les àrees d’actuació referenciades, que prioritzin en la solució aportada l’ús de tecnologies de fabricació digital o altres tecnologies, mitjançant la utilització de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació i l’acompanyament i assessorament de l’equip que els integra.

Dates clau

 • Publicació/
  obertura
  convocatòria

  04/06/2021

 • Data límit per a la
  presentació de propostes

  03/07/2021

 • Anunci dels
  projectes
  preseleccionats

  22/07/2021

 • Presentació dels
  projectes
  preseleccionats

  -

 • Anunci dels
  projectes
  guanyadors

  -

A qui s’adreça?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Persones físiques
 • Microempreses i petites empreses
 • Empreses emergents
 • Cooperatives
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques (només als projectes de tipologia A)
 • Es valoren positivament les entitats següents:
 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Per què participar?
Què oferim?

BIT Habitat ofereix el següent:

 • Import total ajut: 627.000 €

  – Import total ajuts a projectes (tipologia A): 577.000 €
  – Import total ajuts a microprojectes (tipologia B): 50.000 €

 • Assessorament i acompanyament tècnic
 • Mentoria amb persones expertes
 • Accés a tecnologia per desenvolupar prototips
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

Col·laboradors

Anuncis i
comunicacions

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts que anirem actualitzant puntualment.

 • Notificacions de la convocatòria

! NOTA ACLARIDORA:

En data 22/06/2021 s'ha substituït l'arxiu "DOC 1A. Tipologia A: projectes / Proposta executiva" per esmenar el següent error:

Al punt "1.3. Solució tècnica proposada" ha canviat l'enunciat "Descripció de l'enfocament transversal de la solució proposada, en què ha de participar més d'una entitat o actor en el consorci." per "Descripció de l'enfocament transversal de la solució proposada, i si s'escau, de quina forma participa més d'una entitat o actor en el consorci."

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte "faq’s ciutat proactiva". Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

Àmbits i criteris de l’ajut

Altres convocatòries

La ciutat proactiva, edició 2020

Coneix els projectes guanyadors de l’edició 2020

CO-HAB-RAVAL

UPC, Associació Oasiurbà

Barcelona Revolta’t

Tarpurna SCCL, Azimut 360, Lluís Creus SL, Inèdit Innova

GEGAAN

Fundació Alícia

CO-mida

IAAC, Associació Sun Sun Love, Associació Taula Eix Pere IV

JoinEnergy

Aiguasol, Azimut 360, Sostre Cívic

Dades x Comerç

Associació Iniciativa Barcelona Open Data