CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ URBANA

TERMINI TANCAT

La ciutat
proactiva

BARCELONA: i ara?

Ara més que mai, les ciutats han de ser resilients, sostenibles, inclusives i segures per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per aconseguir-ho, cal actuar de manera conjunta, plural i participativa. La transversalitat i la interacció entre diferents disciplines és fonamental per impulsar la innovació urbana com a instrument per donar resposta als reptes urbans.

Què estem buscant?

La convocatòria pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, tot trobant solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.

Es busquen projectes d’innovació urbana:

Per què és important aquesta convocatòria?

 • Cal trobar nou models de ciutat perquè siguin més resilients davant possibles crisis, des del punt de vista social, econòmic, ambiental i polític.
 • Convidem a la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de propostes i solucions als reptes reals de la ciutat.
 • Els projectes han de tenir un impacte real i mesurable sobre la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.
 • La ciutat proactiva és una convocatòria d'ajuts que pretenen promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària.

Quin és el nostre objectiu?

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones.

Té un doble objectiu el d'impulsar l'economia local per mitigar la crisi socioeconòmica, i el de millorar la sostenibilitat i la resiliència urbana, per fer front a la emergència climàtica.

Solucions a reptes urbans

 • Amb el llançament d’aquesta convocatòria es planteja contribuir a resoldre dos reptes urbans associats a diferents àrees:
 • La millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana
 • L’impuls de l’economia local

Àmbit ambiental

Accions de millora de la sostenibilitat

La sostenibilitat i la resiliència urbana han tingut un paper rellevant durant aquesta crisi. Barcelona ha estat capaç de respondre a una crisi de dimensions imprevisibles, mantenint operatius els serveis essencials, mentre la ciutadania ha respost amb civisme i compromís col·lectiu.

A més, la situació de confinament ha suposat la millora significativa de la qualitat de l’aire, la reducció de la contaminació acústica i la regeneració de connectors ecològics, mostrant-nos una ciutat més amable, saludable i habitable.

Com a conseqüència, s’han despertat consciències cíviques col·lectives més sensibles cap al medi ambient, més crítiques amb l’estil de vida a les nostres ciutats i més conscients sobre com la tecnologia influeix en les nostres vides.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea d’hàbits i models de consum: fomentar hàbits de vida i consum ètic, tot promovent un model productiu i reproductiu més resilient i feminista, amb l’objectiu que les nostres ciutats esdevinguin més circulars i sostenibles i saludables.
 • Àrea de descarbonització urbana: combatre l’emergència climàtica, posant en marxa projectes que contribueixin a minimitzar la petjada ecològica i les emissions o, fins i tot, que tinguin una capacitat descarbonitzadora, per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, així com a la resta de vectors ambientals i del verd urbà.
 • Àrea d’habitatge i barri: reformular la manera en què vivim la quotidianitat domèstica i ens relacionem amb el nostre espai més íntim (la llar) i més pròxim (el barri i l’espai públic) per tal que els habitatges siguin més confortables, sostenibles i tinguin en compte criteris d’equitat de gènere i les relacions socials de proximitat, més orgàniques.

Àmbit socioeconòmic

Accions d'impuls de l'economia local

L’impuls de l’economia local constitueix una prioritat absoluta per a la ciutat. És urgent la reactivació de la indústria cultural i els sectors annexos i, de la mateixa manera, és prioritària la redefinició dels models de treball i educatius, que han d’estar alineats amb les necessitats reals de les persones.

Entenem que l’escenari d’acció i intervenció és la ciutat en el seu conjunt, incloent-hi els espais públic i d’ús col·lectiu que requereixen una reformulació pel que fa a l’ús i la funció social, cultural i econòmica.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea de comerç de proximitat: reactivar el teixit comercial de proximitat i promoure l’ús col·lectiu dels locals comercials, a més de redefinir l’ús i la gestió de l’espai públic de les nostres ciutats des d’una perspectiva de gènere.
 • Àrea de treball, educació i cures: accelerar la regeneració de la demanda laboral i reformular l’ús de la tecnologia als llocs de treball, a l’ensenyament i a les cures per tal que el mercat laboral estigui alineat amb les noves necessitats, tot afavorint la inclusió social i la disminució de les bretxes socials, digitals, de gènere i educatives.
 • Àrea de cultura i indústries creatives: donar suport i un nou impuls al sector de la cultura i de les indústries creatives, des de les professions de creació artística fins a la indústria relacionada amb gestió, producció i consum cultural.

Dates clau

 • Publicació
  convocatòria

  12/06/20

 • Data límit per a la
  presentació de propostes

  termini tancat

 • Llistat provisional
  publicat

  30/07/20

 • Avaluació
  d’experts

  setembre

 • Anunci
  beneficiaris ajuts

  octubre

A qui s’adreça?

Es conviden a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Pimes
 • Empreses emergents
 • Societat civil
 • Unions temporals d’empreses
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Es valoraran positivament:
 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Per què participar?
Què oferim?

BIT Habitat ofereix el següent:

 • Import total ajut: 500.000 euros
 • Ajut econòmic equivalent al 80% del cost total del projecte amb un pressupost màxim per projecte de 100.000 euros en un màxim d’execució de 12 mesos
 • Assessorament tècnic
 • Mentoratge amb experts
 • Accés a tecnologia per desenvolupar prototips
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

Col·laboradors

Anuncis i
comunicacions

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts que anirem actualitzant puntualment.

Participa

Només podran presentar-se aquelles propostes que hagin estat seleccionades a resultes de la Fase 1 "Propostes".

Cada proposta seleccionada únicament pot presentar una sol·licitud.

La teva proposta podrà estar escrita en català, castellà o anglès.

Les sol·licituds admeses seran objecte de valoració per determinar la qualitat de les propostes, de conformitat amb els criteris de valoració i amb els condicionants que es detallen a les Bases i a la Convocatòria.

Per a qualsevol dubte o consulta pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona

Only proposals that have been selected as a result of Phase 1 may be submitted.

Each selected proposal may only submit one application.

Your proposal may be written in Catalan, Spanish or English.

The accepted applications will be evaluated to determine the quality of the proposals, in accordance with the evaluation criteria and the conditions detailed in the Rules and in the Call for Proposals.

If you have any doubts or queries, please send an e-mail to ciutatproactiva@bithabitat.barcelona

ProjecteProject

Validate

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte "faq’s ciutat proactiva". Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

Àmbits i criteris de l’ajut