Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

La Fundació

BIT Habitat impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la nostra ciutat, perquè esdevingui més saludable, sostenible, competitiva i equitativa, i alhora millora la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

Bithabitat EN

Eixos de treball

A BIT Habitat treballem d’acord amb les principals línies estratègiques:

  • Cocreació i experimentació
  • Transformació
  • Formació i educació
  • Pensament obert

Codissenya i implementa solucions innovadores que transformen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i multidisciplinari.

Impulsa accions transformadores capaces de provocar canvis tangibles i reals a la ciutat, que generen un impacte perdurable en el temps, mitjançant projectes i programes fruit del treball transversal, obert i col·lectiu.

Promou la cultura de la innovació pública responsable i conseqüent, que ha d’esdevenir la palanca de transformació i acceleració al servei de la ciutadania, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana

Facilita l’espai de diàleg amb la ciutadania respecte al passat, el present i el futur de la vida urbana, fomentant la imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva sobre els reptes als quals s’enfronten les ciutats d’avui i de demà.

Equip

Bithabitat EN Michael Donaldson

Director general

Linkedin

Bithabitat EN Isabella Longo

Directora de projectes

Linkedin

Bithabitat EN Natalia Sánchez

Responsable de Projectes Estratègics

Linkedin

Bithabitat EN Lluïsa Cendón

Responsable tècnic de projectes

Linkedin

Bithabitat EN Ara Muñío

Tècnica Superior de Projectes

Linkedin

Bithabitat EN Clara Gutiérrez

Suport a gerència

Linkedin