Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

CIRCUITS ESPORTIUS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

L’espai públic no és neutre. Els rols tradicionals i les desigualtats de gènere en condicionen l’ús quotidià i generen bretxes en l’ús. Observar, analitzar i dissenyar l’espai públic des d’una perspectiva de gènere és assegurar-se que “tothom està inclòs” i que “no deixem ningú fora” a l’hora de pensar la nostra ciutat; és avançar cap a un model de ciutat que posa la sostenibilitat de la vida al centre, per tal que les persones tinguin una vida digna i de benestar, en la qual els espais s’adaptin a les necessitats de les persones, i no les persones a les condicions dels espais.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Mesura de Govern Esport i Gènere (juny 2022), i més concretament en la línia d’acció d’Esport a l’espai públic: percepció de seguretat i violències masclistes; fa palesa la necessitat d’abordar l’esport femení a l’espai públic, fomentant la participació de les dones i millorant la percepció de seguretat, per tal d’afavorir una pràctica esportiva més igualitària.

D’aquesta línia d’acció, en deriva l’actuació d’anàlisi, detecció i millora de circuits esportius per caminar o córrer a la ciutat de Barcelona, i és el marc en el qual es fa el llançament del repte urbà “circuits esportius amb perspectiva de gènere”, que cerca solucions innovadores per augmentar l’ús d’aquests circuits esportius per caminar o córrer de la ciutat de Barcelona.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del servei Barcelona City Sports Lab del Barcelona Sports Hub conjuntament amb BIT Habitat, fa una crida per cercar solucions innovadores per incorporar la perspectiva de gènere als circuits esportius per caminar o córrer de la ciutat de Barcelona.

A QUI S’ADREÇA?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Empreses
 • startups
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques

Es valoraran positivament:

 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor

DATES CLAU

Abril 2023

Diagnòstic participatiu per definir la futura convocatòria d’ajuts a la innovació

Pròximament

Obertura de la convocatòria d’ajuts a la innovació

ANUNCIS I DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació relativa al concurs d’idees, que s’actualitzarà puntualment.

JORNADES I ACTES

Bithabitat EN JORNADA INFORMATIVA

La sessió es va realitzar el 31/05/23, de 12.50 h a 13.30 h a Ca l’Alier (c/ de Pere IV, 362, Barcelona).

Material de la jornada:

 1. Mesura de Govern Esport i Gènere, Martí Niubó, Institut Barcelona Esports
 2. Presentació del concurs d’idees

Bithabitat EN JORNADA INFORMATIVA

La sessió es va realitzar el 09/11/23, de 13 h a 14 h a  l’estand de l’Ajuntament de Barcelona de l’Smart City Expo World Congress.

Material de la jornada.

Aquest concurs d’idees és llença en el marc del servei Barcelona City Sports Lab del Barcelona Sports Hub, una iniciativa públicoprivada impulsada per l’Institut Barcelona Esports, Barcelona Serveis Municipals i Barcelona Activa, de la mà de la fundació BIT Habitat.