Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona

El Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona es configura com el marc comú de la Plataforma d’Innovació Urbana per plasmar la visió compartida sobre què s’entén per innovació, al servei de què i de qui ha d’estar i els compromisos als quals s’arriba per impulsar-la a la ciutat.

El compromís explica la constitució de la Plataforma d’Innovació Urbana i el seu paper a l’hora de fomentar, acompanyar, accelerar, comunicar, mesurar i avaluar la innovació a la ciutat, i de facilitar l’experimentació i apostar per reduir les barreres que la dificulten.

 

Aquesta iniciativa sorgeix per abordar col·lectivament els reptes complexos de la ciutat i el seu entorn metropolità mitjançant el desplegament de processos i projectes que, a través de la innovació:

  • Vetllen per la inclusió social i la generació d’oportunitats sense deixar ningú enrere.
  • Aposten per un humanisme digital en el qual la tecnologia està al servei de les persones.
  • Promouen les oportunitats educatives i formatives, la retenció i l’atracció de talent, i l’impuls d’un teixit econòmic plural, divers i sostenible.
  • Contribueixen a la lluita contra l’emergència climàtica i al foment de la resiliència urbana.
  • Garanteixen el dret a la ciutat.
Bithabitat EN

Les persones que integren la plataforma es comprometen a col·laborar-hi de manera productiva i honesta, a incorporar-hi noves visions i perspectives des d’un enfocament interseccional, i a repensar periòdicament les estructures, les prioritats i els processos per poder reaccionar a les necessitats, les demandes i les aspiracions de les persones que viuen i treballen a Barcelona i l’entorn metropolità.

El Compromís per l’impuls de la innovació sorgeix d’un procés de co-creació i recull que s’entén per innovació i al servei de què i de qui ha d’estar.