Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

FORMA

Innovació social i tecnològica per impulsar la transformació cap a un model de producció i consum més sostenible

MICROPROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2021”

FORMA és un projecte d’innovació social i tecnològica que, mitjançant una plataforma digital —oberta, accessible i gratuïta—, permet als seus usuaris i usuàries personalitzar fàcilment diversos productes.

L’objectiu del projecte és posar a disposició de la ciutadania, amb l’ajuda de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, les eines necessàries per al disseny i la fabricació de mobiliari personalitzat, alhora que ofereix un espai on els petits productors locals puguin oferir els seus serveis per a la fabricació d’aquests productes, de manera que s’ajudi a avançar cap a models productius més locals, autosuficients, sostenibles i resilients.

El projecte busca democratitzar l’ús de les eines digitals i els mètodes de fabricació avançats en fer accessible a la comunitat les possibilitats i els avantatges que se’n deriven i, alhora, vol impulsar el consum de proximitat i beneficiar la producció local.

Ens impulsor:

  • ADDA, Advanced Digital Design & Architecture, SL
Bithabitat EN

FORMA

Innovació social i tecnològica per impulsar la transformació cap a un model de producció i consum més sostenible

MICROPROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2021”

FORMA és un projecte d’innovació social i tecnològica que, mitjançant una plataforma digital —oberta, accessible i gratuïta—, permet als seus usuaris i usuàries personalitzar fàcilment diversos productes.

L’objectiu del projecte és posar a disposició de la ciutadania, amb l’ajuda de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, les eines necessàries per al disseny i la fabricació de mobiliari personalitzat, alhora que ofereix un espai on els petits productors locals puguin oferir els seus serveis per a la fabricació d’aquests productes, de manera que s’ajudi a avançar cap a models productius més locals, autosuficients, sostenibles i resilients.

El projecte busca democratitzar l’ús de les eines digitals i els mètodes de fabricació avançats en fer accessible a la comunitat les possibilitats i els avantatges que se’n deriven i, alhora, vol impulsar el consum de proximitat i beneficiar la producció local.

Ens impulsor:

  • ADDA, Advanced Digital Design & Architecture, SL
Bithabitat EN