Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

HaBITants

Bithabitat EN

HaBITants és el programa educatiu de BIT Habitat que neix amb l’objectiu d’empoderar, capacitar i facilitar eines al professorat per tal que pugui acompanyar al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori, perquè aquest esdevingui un lloc inclusiu, segur, resilient i sostenible.

El programa HaBITants interpel·la a l’alumnat com a interlocutor vàlid a l’hora d’identificar i expressar problemàtiques i necessitats dels territoris que habita, tot encoratjant-lo a elaborar propostes concretes per millorar el seu entorn proper.

Té els objectius de:

• Capacitar i apoderar al professorat per tal que acompanyi al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori.
• Acompanyar, assessorar i dotar de recursos al professorat perquè pugui adaptar i modelar el programa a la realitat del seu centre educatiu i grup classe.
• Contribuir a la millora de l’entorn urbà per part de l’alumnat.
Està adreçat a docents de 5è i 6è de primària i 1er i 2n d’ESO de centres públics i privats.

L’any 2021, es va dur a terme exditosament un primer pilot del projecte amb dos centres educatius, L’Escola Fluvià i l’Institut Quatre Cantons.

Un cop tancat el projecte, el programa HaBITants ha passat a formar part de la Convocatòria Unificada de projectes (CUP) del Consorci d’Educació de Barcelona, una oferta de programes de la ciutat de Barcelona en el marc de la innovació educativa i la transformació en xarxa.

A través d’aquesta convocatòria, han estat tres centres educatius els que hi han sol·licitat treballar el projecte al llarg del curs 2021-2022:

– l’Escola Fluvià, com a projecte de curs per a 5è de primària
– l’Escola Mas Casanovas, com a projecte de curs de 6è de primària
– l’Institut La Sagrera com a projecte trimestral a 2n de la ESO.

Està previst que a final de curs, els tres centres presentin les seves propostes en un acte formal a BIT Habitat.

Bithabitat EN

HaBITants

Bithabitat EN

HaBITants és el programa educatiu de BIT Habitat que neix amb l’objectiu d’empoderar, capacitar i facilitar eines al professorat per tal que pugui acompanyar al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori, perquè aquest esdevingui un lloc inclusiu, segur, resilient i sostenible.

El programa HaBITants interpel·la a l’alumnat com a interlocutor vàlid a l’hora d’identificar i expressar problemàtiques i necessitats dels territoris que habita, tot encoratjant-lo a elaborar propostes concretes per millorar el seu entorn proper.

Té els objectius de:

• Capacitar i apoderar al professorat per tal que acompanyi al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori.
• Acompanyar, assessorar i dotar de recursos al professorat perquè pugui adaptar i modelar el programa a la realitat del seu centre educatiu i grup classe.
• Contribuir a la millora de l’entorn urbà per part de l’alumnat.
Està adreçat a docents de 5è i 6è de primària i 1er i 2n d’ESO de centres públics i privats.

L’any 2021, es va dur a terme exditosament un primer pilot del projecte amb dos centres educatius, L’Escola Fluvià i l’Institut Quatre Cantons.

Un cop tancat el projecte, el programa HaBITants ha passat a formar part de la Convocatòria Unificada de projectes (CUP) del Consorci d’Educació de Barcelona, una oferta de programes de la ciutat de Barcelona en el marc de la innovació educativa i la transformació en xarxa.

A través d’aquesta convocatòria, han estat tres centres educatius els que hi han sol·licitat treballar el projecte al llarg del curs 2021-2022:

– l’Escola Fluvià, com a projecte de curs per a 5è de primària
– l’Escola Mas Casanovas, com a projecte de curs de 6è de primària
– l’Institut La Sagrera com a projecte trimestral a 2n de la ESO.

Està previst que a final de curs, els tres centres presentin les seves propostes en un acte formal a BIT Habitat.

Bithabitat EN