Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Innovació Digital

BIT Habitat desplega programes i projectes d’innovació digital que tenen com a prioritat garantir l’accés a la tecnologia i el seu coneixement.

La digitalització és una oportunitat per a la majoria de les persones, però es pot convertir en una barrera per a les que no hi tenen accés o no tenen capacitació per usar-les, i crear noves desigualtats o agreujar les que ja existeixen.

L’Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona (gener del 2020) exposa que, tot i que en els darrers anys el nombre de llars no connectades a internet s’ha reduït (ha passat del 86% al 91% en els últims cinc anys), durant la crisi sociosanitària s’han generalitzat determinades activitats en línia que abans eren minoritàries, com el teletreball, l’educació en línia i la tramitació electrònica.

L’accés a aquest tipus d’activitats té un efecte directe en les desigualtats, atès que està lligat directament a factors subjacents com l’edat, el gènere, la renda, el nivell formatiu o la situació laboral. Això fa que sigui més necessari que mai lluitar contra les desigualtats socials produïdes per la bretxa digital i la manca d’alfabetització i capacitació digital.

Per aquesta raó, una transició digital justa és imprescindible per construir una ciutat més igualitària i resilient. BIT Habitat ha dut a terme les actuacions següents:

  • “La bretxa digital a la ciutat de Barcelona. 2020”
  • Programa “Agents TIC”
  • Connectem Barcelona
  • Desplegament d’altres iniciatives per promoure el debat i la reflexió a l’entorn de la innovació digital

Enquesta i anàlisi de dades sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona.

En col·laboració amb el Pla de barris, per a l’alfabetització digital i el suport a la tramitació en línia.

Una iniciativa pilot que facilita dispositius, connectivitat i acompanyament a un grup de famílies de la Trinitat Nova.

Com per exemple l’exposició “Museu Analògic de la Desigualtat Digital” a Ca l’Alier, la publicació “La inclusió digital, una qüestió de dignitat” o el cicle de diàlegs “I si…?#Desdecasa”.