Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Mesura de Govern d’impuls de la innovació urbana a Barcelona

La mesura de govern formalitza i estructura l’estratègia d’impuls de la innovació a la ciutat perquè aquesta esdevingui una palanca de transformació i acceleració al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana.

Ho fa amb quatre línies d’accions principals:

• Innovar internament a l’Ajuntament, promovent un canvi en la cultura innovadora de l’Administració.
• Innovar amb tot l’ecosistema, impulsant la innovació amb la ciutat i les seves persones.
• Innovar en la gestió pública, estructurant metodologies i articulant nous instruments per impulsar la innovació.
• Accelerar els processos d’innovació, impulsant la ciutat com a espai natural per a l’experimentació.