Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Paviments generadors

El 2020, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona i BIT Habitat, van llançar el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es buscàven solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos, amb les consideracions següents:

Bithabitat EN

• Les solucions havíen de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, i no pas crear nous usos o consums d’energia, encara que aquests es cobríssin amb energies renovables.
• La solució havia de preveure com evacuar l’electricitat generada i la seva injecció a la xarxa elèctrica de la ciutat.

• La solució havia d’estar pensada per ser instal·lada a la via pública, a la intempèrie, amb els requeriments de seguretat i robustesa que se’n derivaven.
• Es buscava, per tant, una solució de gestió operativa i funcional (instal·lació, evacuació de l’electricitat, manteniment…), i no únicament tecnològica.

La proposta guanyadora va rebre un premi-subvenció de 30,000 euros per implementar un pilot a la ciutat de Barcelona.

Guanyadora:
“Energia neta a partir dels paviments”, de l’empresa Sorigué, en col·laboració amb Platio d’Hungria, va proposar un paviment solar com una nova font d’energia fàcilment integrable en l’espai urbà, que el transforma en un referent en arquitectura i sostenibilitat.

La solució pretén tant generar energia neta com utilitzar recursos i materials sostenibles per a la seva producció. Per obtenir valor a partir dels residus, el paviment solar inclou una base de plàstic i vidre reciclat, i un disseny modular que en facilita la instal·lació i el manteniment. La seva enginyeria d’alta qualitat garanteix resistència a la càrrega, als impactes, a les rascades i al clima, cosa que converteix la solució en sostenible i respectuosa.

Pavimentos generadores

El 2020, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona i BIT Habitat, van llançar el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es buscàven solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos, amb les consideracions següents:

Bithabitat EN

• Les solucions havíen de permetre cobrir els usos i consums existents a la ciutat, i no pas crear nous usos o consums d’energia, encara que aquests es cobríssin amb energies renovables.
• La solució havia de preveure com evacuar l’electricitat generada i la seva injecció a la xarxa elèctrica de la ciutat.

• La solució havia d’estar pensada per ser instal·lada a la via pública, a la intempèrie, amb els requeriments de seguretat i robustesa que se’n derivaven.
• Es buscava, per tant, una solució de gestió operativa i funcional (instal·lació, evacuació de l’electricitat, manteniment…), i no únicament tecnològica.

La proposta guanyadora va rebre un premi-subvenció de 30,000 euros per implementar un pilot a la ciutat de Barcelona.

Guanyadora:
“Energia neta a partir dels paviments”, de l’empresa Sorigué, en col·laboració amb Platio d’Hungria, va proposar un paviment solar com una nova font d’energia fàcilment integrable en l’espai urbà, que el transforma en un referent en arquitectura i sostenibilitat.

La solució pretén tant generar energia neta com utilitzar recursos i materials sostenibles per a la seva producció. Per obtenir valor a partir dels residus, el paviment solar inclou una base de plàstic i vidre reciclat, i un disseny modular que en facilita la instal·lació i el manteniment. La seva enginyeria d’alta qualitat garanteix resistència a la càrrega, als impactes, a les rascades i al clima, cosa que converteix la solució en sostenible i respectuosa.