Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT RELACIONADA AMB LES MOTOCICLETES

Barcelona és una de les ciutats europees amb més presència de motos i ciclomotors als carrers, pel fet que es tracta d’un vehicle urbà de gran flexibilitat d’ús en els trajectes curts i de distància mitjana habituals a Barcelona. Representen el 33,3% del parc mòbil de Barcelona. Concretament, les motocicletes representen un 27,2% i els ciclomotors un 6,1%.

Definida com a mitjà de transport de poc volum i alta ocupació, presenta múltiples avantatges a l’hora de moure’s per la ciutat, com la seva flexibilitat d’ús, el seu baix consum i el poc espai que ocupa en la via pública, tant en circulació com estacionada. Per contra, l’índex d’accidentalitat és un aspecte negatiu que cal resoldre i que s’ha convertit en un dels majors reptes de Barcelona en matèria de seguretat viària.

El 2022 es van registrar 23 víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona, dels quals 16 eren motoristes, la qual cosa suposa el 70% de la sinistralitat. Així mateix, el col·lectiu dels motoristes va representar el 86,3% dels conductors ferits greus, segons el Balanç de sinistralitat viària del primer semestre del 2022 de l’Ajuntament de Barcelona.

Reconeixent la urgència d’aquesta problemàtica i amb l’objectiu i necessitat d’abordar la reducció de la sinistralitat dels motoristes de manera innovadora i efectiva, es va llançar el repte urbà de “reducció de la sinistralitat relacionada amb les motocicletes”.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la col·laboració del Comissionat de l’Agenda 2030 i de BIT Habitat i Fira de Barcelona, a través del saló Tomorrow.Mobility World Congress, va impulsar un repte perquè empreses, empreses emergents, universitats i centres d’innovació presentessin solucions amb l’objectiu de reduir la sinistralitat relacionada amb les motocicletes .

Les propostes s’havien de caracteritzar per:

  • Component innovador i diferencial: que utilitzin metodologies i recursos innovadors pel que fa al planejament i l’execució.
  • Alt impacte: Amb impacte demostrable i retorn quantificable i perdurables en el temps.
  • Executables a curt termini: Durada màxima de 18 mesos entre implementació i monitoratge.

TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ

Havien d’estar orientades a resoldre aquesta problemàtica des d’una o ambdues de les perspectives següents:

  • Acció conductual
  • Innovació Tecnològica

La solució conductual ha de tenir el format necessari per aconseguir els objectius i aplicar-la, si escau, a la infraestructura pública.

La solució ha de ser capaç d’intervenir sobre el comportament de les persones que fan ús de les motos per tal d’influenciar la seva conducta. Aquesta lògica està inspirada en la «teoria de l’empenta», que busca modificar l’arquitectura de les decisions individuals intentant canviar el comportament de les persones. En aquest context, cal intervenir en la conducció dels i les motociclistes per tal de limitar-ne el comportament incívic o perillós a la carretera, i/o desincentivar l’ús de la moto per a trajectes que es poden fer en transport públic, amb bici o a peu.

La solució d’innovació tecnològica ha de tenir un destacat component tecnològic, component que es podrà aplicar a l’espai (infraestructura pública), al vehicle (la motocicleta),a les persones (al/la motorista) o a la combinació d’aquestes. Per tecnologia entenem la suma de tècniques, habilitats, mètodes, materials i processos utilitzats en la producció de béns o serveis. En aquest sentit, la solució, o el conjunt de solucions, pot ser de caràcter digital, però no necessàriament.

 

PROJECTES GUANYADORS

D’entre prop d’una cinquantena de propostes rebudes provinents de vint països, dues propostes van resultar guanyadores del repte per trobar solucions que ajudessin a reduir la sinistralitat de les motocicletes.

Les fórmules guanyadores aposten per l’ús de dades i per l’assistència en la conducció i mostren com diferents solucions sumen i poden ser efectives per a una mateixa problemàtica.

Fins al novembre del 2023, els guanyadors han desenvolupat les seves solucions i prototips. Durant l’any 2024 els equips guanyadors duran a terme les proves pilot en l’entorn real de la ciutat per tal de monitoritzar els impactes i els resultats aconseguits.

Dates clau

20/01/2023

Publicació de la convocatòria

01/03/2023

Data límit presentació de propostes

30/03/2023

Anunci de les solucions guanyadores

Març – novembre 2023

Desenvolupament de solucions i prototipatge

Desembre 2023 – Desembre 2024

Proves pilot a Barcelona i monitorització d’impactes

DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació informativa a la convocatòria. Pots trobar més informació i els anuncis de la convocatòria al web del saló Tomorrow.Mobility World Congress.