Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

WikiHousing Barcelona

Coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per respondre a la necessitat d’habitatge de la població jove de Barcelona.

PROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2021”

WikiHousing Barcelona proposa la coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per a joves, per donar resposta a la manca d’habitatge econòmic, que afecta especialment la joventut barcelonina, però també a l’escassetat de sòl urbanitzable de la ciutat.

En col·aboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, WikiHousing Barcelona vol conscienciar, capacitar i empoderar el jovent en un procés de participació DIWO (do it with others) que impulsarà la innovació en prefabricació d’habitatge assequible i sostenible mitjançant una recerca transdisciplinària amb administracions, universitats i empreses especialitzades.

Com a resultat, l’experiència desembocarà en el codisseny, la construcció i el monitoratge d’un prototip d’habitatge col·lectiu, ubicat en l’entorn real, que ha de respondre a les necessitats socials detectades durant la primera fase del procés i assolir una certificació de sostenibilitat de cicle de vida VERDE, de GBCe, o Level(s). El prototip complirà amb les normatives vigents i respondrà a un sistema de
prefabricació lleugera i en sec, modular, reversible, reproduïble i escalable.

Ens impulsors
• Straddle3
• Societat Orgànica
• La Hidra Cooperativa

Bithabitat EN

WikiHousing Barcelona

Coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per respondre a la necessitat d’habitatge de la població jove de Barcelona.

PROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2021”

WikiHousing Barcelona proposa la coproducció participativa d’habitatge assequible i sostenible per a joves, per donar resposta a la manca d’habitatge econòmic, que afecta especialment la joventut barcelonina, però també a l’escassetat de sòl urbanitzable de la ciutat.

En col·aboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, WikiHousing Barcelona vol conscienciar, capacitar i empoderar el jovent en un procés de participació DIWO (do it with others) que impulsarà la innovació en prefabricació d’habitatge assequible i sostenible mitjançant una recerca transdisciplinària amb administracions, universitats i empreses especialitzades.

Com a resultat, l’experiència desembocarà en el codisseny, la construcció i el monitoratge d’un prototip d’habitatge col·lectiu, ubicat en l’entorn real, que ha de respondre a les necessitats socials detectades durant la primera fase del procés i assolir una certificació de sostenibilitat de cicle de vida VERDE, de GBCe, o Level(s). El prototip complirà amb les normatives vigents i respondrà a un sistema de
prefabricació lleugera i en sec, modular, reversible, reproduïble i escalable.

Ens impulsors
• Straddle3
• Societat Orgànica
• La Hidra Cooperativa

Bithabitat EN