Pàgina no disponible | Barcelona

Pàgina no disponible

Comproveu l'ortografia de l'adreça web o trieu una de les opcions de la part inferior

Página no disponible

Compruebe la ortografía de la dirección web o elija una de las opciones de la parte inferior

Page not available

Check the web address spelling or choose one of the options at the bottom

Transparència

Amb l’objectiu de complir amb el compromís del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, es facilita l’accés a tota la informació institucional i organitzativa, jurídica i de contractació, econòmica i pressupostària de BIT Habitat, així com les ofertes de feina publicades.

TREBALLA A BIT HABITAT

Aquí trobareu les ofertes de treball publicades per BIT Habitat i accedir a les seves condicions particulars.
Totes les ofertes de treball de la Fundació BIT Habitat les podreu trobar publicades al nostre web, a xarxes socials i al taulell d’anuncis ubicat a Ca l’Alier.
Tots el currículums rebuts seran analitzats i valorats per una agència de selecció de personal externa. Les candidatures que superin el primer procés seran cridades a fer una entrevista presencial.