Taller de ciudades

El Taller de Ciutats serà una de les àrees fonamentals de BIT Habitat per tal de generar nou coneixement al voltant de la innovació urbana. Per assolir aquest objectiu serà fonamental el treball col·laboratiu entre els diferents actors implicats: institucions, empreses, món acadèmic i ciutadania.
 
Aquest treball es durà a terme mitjançant la programació d’activitats i esdeveniments  com ara conferències, tallers, seminaris, taules rodones, exposicions, xerrades, etc. I els resultats es difondran tant a escala local com a internacional.

Els projectes sempre implicaran de manera transversal les capes social, econòmica i urbanística, i d’aquests s’extrauran nous productes i serveis susceptibles de ser treballats al laboratori (i.Lab), l’altra àrea fonamental de BIT Habitat.