La Fundació

BIT Habitat impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la nostra ciutat, perquè esdevingui més saludable, sostenible, competitiva i equitativa, i alhora millora la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

Bithabitat

Eixos de treball

A BIT Habitat treballem d’acord amb les principals línies estratègiques:

  • Cocreació i experimentació
  • Transformació
  • Formació i educació
  • Pensament obert

Codissenya i implementa solucions innovadores que transformen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i multidisciplinari.

Impulsa accions transformadores capaces de provocar canvis tangibles i reals a la ciutat, que generen un impacte perdurable en el temps, mitjançant projectes i programes fruit del treball transversal, obert i col·lectiu.

Promou la cultura de la innovació pública responsable i conseqüent, que ha d’esdevenir la palanca de transformació i acceleració al servei de la ciutadania, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana

Facilita l’espai de diàleg amb la ciutadania respecte al passat, el present i el futur de la vida urbana, fomentant la imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva sobre els reptes als quals s’enfronten les ciutats d’avui i de demà.

Equip

Bithabitat Michael Donaldson

Director general

Linkedin

Bithabitat Yolanda Lacasa

Gerent

Linkedin

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes

Linkedin

Bithabitat Sílvia Grimaldo

Responsable de Divulgació i Programa Educatiu

Linkedin

Bithabitat Natalia Sánchez

Responsable de Projectes Estratègics

Linkedin

Bithabitat Ara Muñío

Tècnica Superior de Projectes

Linkedin

Bithabitat Paula Boet

Tècnica de projectes

Linkedin