La Fundació

BIT Habitat impulsa la innovació urbana per donar resposta als reptes socials, econòmics, tecnològics i ambientals als quals s’enfronta la nostra ciutat, perquè esdevingui més saludable, sostenible, competitiva i equitativa, i alhora millora la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

Bithabitat

Eixos de treball

A BIT Habitat treballem d’acord amb les principals línies estratègiques:

  • Cocreació i experimentació
  • Transformació
  • Formació i educació
  • Pensament obert

Codissenya i implementa solucions innovadores que transformen i milloren la ciutat, juntament amb un ecosistema innovador plural, multiactor i multidisciplinari.

Impulsa accions transformadores capaces de provocar canvis tangibles i reals a la ciutat, que generen un impacte perdurable en el temps, mitjançant projectes i programes fruit del treball transversal, obert i col·lectiu.

Promou la cultura de la innovació pública responsable i conseqüent, que ha d’esdevenir la palanca de transformació i acceleració al servei de la ciutadania, la lluita contra l’emergència climàtica i el foment de la resiliència urbana

Facilita l’espai de diàleg amb la ciutadania respecte al passat, el present i el futur de la vida urbana, fomentant la imaginació cívica i la intel·ligència col·lectiva sobre els reptes als quals s’enfronten les ciutats d’avui i de demà.

Equip

Bithabitat Michael Donaldson

Director general

Linkedin

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes

Linkedin

Bithabitat Natalia Sánchez

Responsable de Projectes Estratègics

Linkedin

Bithabitat Lluïsa Cendón

Responsable tècnic de projectes

Linkedin

Bithabitat Ara Muñío

Tècnica Superior de Projectes

Linkedin

Bithabitat Clara Gutiérrez

Suport a gerència

Linkedin