Política de Privadesa

Protegir la seva privadesa significa mantenir el nostre compromís de transparència en l’ús de les seves dades personals. Per tant, volem que conegui tot el que inclou el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que ha esdevingut d’aplicació a partir del 25 de maig de 2018.

El nou RGPD introdueix canvis en les actuals normes de protecció de dades amb la finalitat de reforçar els mecanismes de protecció i donar més control als individus sobre les seves pròpies dades personals.

Des de la FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT (d’ara endavant, “BIT Habitat”) volem informar-li de totes les mesures que establirem per tal que les seves dades personals estiguin perfectament protegides.

BIT Habitat ha adaptat aquesta política de privadesa als requisits d’aquestes 3 lleis:

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT?

Titular: FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR THE HABITAT
Nombre d’identificació fiscal: G66205246
Adreça a Barcelona: Avinguda Diagonal, 240, 08018 de Barcelona. Registre:
Adreça de correu electrònic: protecciodedades@bithabitat.barcelona

2. QUIN TIPUS DE DADES RECOPILEM I PROCESSEM?

Les dades que recollim i el procés tenen un caràcter merament identificatiu. No recollim dades sensibles.

3. COM ES LEGITIMA EL PROCÉS DE LES SEVES DADES?

El fonament jurídic del tractament de les seves dades és el consentiment que ens dóna, per exemple, quan utilitza un formulari de contacte o el nostre formulari de subscripció i accepta explícitament, marcant una casella dins el formulari, acceptant aquesta política de privacitat en què s’explica la manera en què es tracten les seves dades.

En BIT Habitat, processem les seves dades per a les següents finalitats:

 • Per comunicar-nos amb vostè quan ens omple i envia un formulari de contacte o de subscripció.
 • Per enviar-li comunicacions informatives i/o promocionals per correu electrònic sobre les activitats, iniciatives o programes de BIT Habitat.
 • Per respondre a les seves preguntes, consultes, suggeriments o sol·licitar enquestes d’opinió.
 • Per oferir-li la millor experiència possible analitzant les seves dades amb petits programes (o plugins).
 • Per analitzar les mètriques dels nostres llocs web. Per a això, recollim informació de les seves visites, registrant l’adreça IP o el protocol del seu dispositiu. Quan vostè accedeix a la pàgina web, la seva adreça IP s’emmagatzema automàticament amb la finalitat de recopilar aquesta informació amb finalitats purament estadístiques.
 • Realitzar tasques de segmentació. Podem realitzar la segmentació o elaboració de perfils per dirigir les nostres comunicacions i programes. L’anàlisi dels perfils no tindrà cap efecte significatiu en els drets de l’usuari.

Si bé tots aquests propòsits poden estar basats en un interès legítim, obtenim el consentiment per a tots els processos. Recordi que, en tots aquests casos, sempre podrà exercir el seu dret d’oposició, si ho considera oportú, a l’adreça protecciodedades@bithabitat.barcelona.

5. QUINES CATEGORIES DE DADES PROCESSEM?

D’acord amb les finalitats abans esmentades, BIT Habitat es dirigeix a les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, i si escau, Document Nacional d’Identificació.
 • Dades de tràfic i localització. En aquest sentit, podem recollir informació addicional de les visites a la web registrant l’adreça IP o el protocol del seu dispositiu.
 • Metadades de comunicacions electròniques.

En facilitar-nos les seves dades, vostè garanteix que els mateixos són veraços, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que vostè ens proporcioni dades de tercers, haurà de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre’s a transferir la informació continguda en aquesta clàusula, eximint-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. No obstant això, BIT Habitat podrà realitzar les verificacions necessàries per comprovar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda corresponents, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6. QUINS PRINCIPIS APLIQUEM A LES DADES QUE PROCESSEM?

Per processar les seves dades personals, apliquem els següents principis, que compleixen amb els requisits del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades:

 • Legalitat, lleialtat i transparència: Sempre li demanarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a qualsevol fi específica que li explicarem amb total transparència.
 • La minimització de les dades: Només anem a sol·licitar les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals els sol·licitem, i això sempre serà el mínim possible.
 • Limitació del període de conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats del procés. Depenent de per a què es necessitin les dades, li informarem del període de conservació corresponent.
 • Integritat i confidencialitat: Les seves dades es processen de tal manera que es garanteix una seguretat adequada d’aquestes dades personals i la confidencialitat. Des de BIT Habitat es prenen les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.

7. QUANT TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES?

Guardarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari perquè BIT Habitat pugui complir amb les seves obligacions legals o reglamentàries durant els terminis de prescripció en la legislació comercial, civil, administrativa o penal que en cada cas sigui aplicable.

BIT Habitat realitzarà periòdicament una anàlisi dels terminis de conservació de les dades, eliminant d’ofici aquelles dades la informació de les quals hagi quedat obsoleta o desactualizada.

8. QUI POT ACCEDIR A LES SEVES DADES?

Li informem que les seves dades podran ser comunicats a empreses vinculades a BIT Habitat, amb la finalitat d’enviar-li comunicacions informatives i/o comercials per correu electrònic sobre les seves activitats, iniciatives o programes, així com gestionar la seva inscripció, assistència i contractació als diferents esdeveniments, activitats o cursos que aquesta societat pugui promoure o organitzar.

Així mateix, li informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que vostè manté amb BIT Habitat, poden ser comunicades:

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que es disposa en la Llei
 • Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan aquesta comunicació es requereixi de forma normativa.
 • Tercers que gestionen campanyes digitals així com la seva assistència a determinats esdeveniments o iniciatives organitzades o coorganitzades per BIT Habitat.

A més, BIT Habitat utilitza diferents eines per gestionar les seves dades, que són estrictament necessàries per al desenvolupament de les nostres propietats digitals. Aquestes eines són contractades a tercers, els quals tenen les seves corresponents condicions de privadesa:

 • Inscripció d’activitats: La inscripció d’activitats, es durà a terme a través de tercers plataformes d’inscripcions.
 • Serveis web: BIT Habitat té diferents proveïdors d’allotjament perquè les seves propietats digitals estiguin en línia i siguin totalment funcionals.

A més d’aquests serveis de tercers, BIT Habitat també utilitza alguns productes proporcionats per empreses que realitzen anàlisis d’audiència dels llocs web.

9. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Té dret a:
1. Consultar les seves dades personals incloses en els fitxers de BIT Habitat (dret d’accés).
2. Modificar les seves dades personals quan siguin inexactes (dret de rectificació).
3. Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals (dret a ser oblidat).
4. Sol·licitar que no es processin les seves dades personals (dret d’oposició).
5. Limitar el processament de les seves dades personals en els següents casos:

 • Mentre es comprova l’exactitud de les seves dades.
 • Quan el procés és legal, però vostè s’oposa a l’eliminació de les seves dades.
 • Quan BIT Habitat no necessita processar les seves dades però vostè els necessita per exercir o defensar els seus drets i interessos legítims.
 • Quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, comprovant al mateix temps si els motius legítims del tractament prevalen sobre els seus.
 • Rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i els que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb BIT Habitat, així com transmetre’ls a una altra entitat (dret de portabilitat).

Si considera que no hem processat les seves dades adequadament, pot posar- se en contacte amb el responsable de la protecció de dades a protecciodedades@bithabitat.barcelona. Si considera que el tractament de les seves dades viola la Normativa General de Protecció de Dades, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Per exercir els seus drets, haurà d’adjuntar a la seva sol·licitud una còpia del seu document d’identitat o un document equivalent que acrediti la seva identitat.

Així mateix, a qualsevol moment, podrà revocar el consentiment prestat sense que això afecti a la sol·licitud de tractament, enviant la seva sol·licitud a qualsevol de les adreces incloses al primer apartat.

10. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Des de BIT Habitat ens comprometem a utilitzar i processar les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat per la qual van ser recollides inicialment.

Naturalment, també complim amb la nostra obligació de guardar-les, per la qual cosa adoptem totes les mesures necessàries perquè no es produeixin pèrdues, processos, accessos no autoritzats o alteracions de les mateixes, tal com estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

D’altra banda, les dades personals recollides per BIT Habitat no s’utilitzen per cap altre motiu que no estigui expressat en aquesta política de privadesa que vostè està llegint.

BIT Habitat utilitza un certificat SSL, que és un protocol de seguretat que fa que les dades que vostè envia viatgin de forma segura, siguin encriptades fins que arribin al lloc de transmissió.

Desafortunadament, des de BIT Habitat no podem garantir al 100% els mals usos duts a terme a través d’Internet i, en conseqüència, la violació de dades mitjançant l’accés fraudulent per part d’hackers i altres tercers amb intencions malicioses.
Encara així, al moment en què es produeixi un incident de seguretat i BIT Habitat tingui coneixement del mateix, l’hi notificarem immediatament i li facilitarem tota la informació relacionada amb l’incident de seguretat que es conegui en aquest moment, o quan vostè ho requereixi.

11. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Vostè, com a usuari, és l’únic responsable de l’exactitud i correcció de les dades que ens proporcioni, per la qual cosa ens exonera de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Vostè és responsable de garantir i respondre de l’exactitud, vigència i veracitat de les dades personals que ens faciliti, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Vostè, com a usuari, ha estat informat de les condicions de protecció de dades personals que BIT Habitat aplica, i accepta i consent el tractament de les mateixes en la forma i per a les finalitats que hem indicat en aquesta política de privadesa.

13. MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

BIT Habitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Quan duguem a terme aquests canvis, els anunciarem abans de la seva implementació.

Així mateix, aquesta política de privadesa pot variar en funció de requisits legislatius o d’ autorregulació, per la qual cosa li aconsellem que la visiti periòdicament ja que aquesta política de privadesa s’aplica tan aviat com vostè, com a usuari, utilitzi un formulari de contacte de comentaris, contacte, subscripció o simple navegació.

14. MESURES DE SEGURETAT

Les seves dades personals seran tractades per BIT Habitat sota la més estricta confidencialitat, aplicant les corresponents mesures de seguretat tècniques i organitzatives d’acord amb la normativa vigent.