22@. Cultura i patrimoni industrial

Als anys 2000, l’Ajuntament de Barcelona va voler que la zona del Poblenou tingués un paper destacat en la innovació impulsant el projecte del 22@. Amb l’esclat de la crisi econòmica i la dissolució de l’empresa municipal responsable del projecte són les causes de l’alentiment del 22@ i el projecte queda aturat, deixant al districte una petjada significativa que es tradueix en un contrast entre els gratacels d’oficines i seus d’empreses amb les antigues fàbriques i solars buits convertits en magatzems improvisats de drapaires. De forma paral·lela a tos aquests projectes, Poblenou s’està erigint com una zona de gran projecció en l’àmbit cultural, els espais en desús dels antics recintes fabrils s’han anat convertint en fàbriques de creació i galeries pels diferents artistes. A més, el teixit associatiu i cooperatiu dels diferents barris que composen la zona va facilitar la introducció de projectes d’autogestió orientats a l’àmbit públic.

L’any 2017, s’inicia la segona fase del projecte, a partir de la creació de la Comissió de Coordinació del 22@ amb la participació de tots els departaments interns implicats i la societat civil barcelonina per reactivar la transformació urbana d’aquest àmbit, i consolidar Barcelona com a capital de la innovació i l’emprenedoria, alhora que vincula les entitats i agents socials del territori.

El projecte 22@ va néixer a l'any 2000 amb una clara vocació de transformar la zona industrial del Poblenou i convertir-la en un districte dedicat a la innovació a través de la localització d'empreses, universitats, centres d'investigació i formació vinculats al sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), tecnologies mèdiques, energia i del disseny.

Actualment l’àrea del 22@ es troba situada de forma irregular en sis barris del districte de Sant Martí de Barcelona, entre la Gran Via i la façana litoral, els barris que es troben dins d’aquest perímetre són el Parc i la Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Provençals del Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou i el barri del Besòs i el Maresme.

La finalitat de totes les actuacions que s'estan duent a terme al districte 22@ és millorar, potenciar i arrelar el projecte al territori i enfortir les diferents vessants en el teixit econòmic, cultural i social dels barris.

Aquest ambiciós projecte suposa la renovació urbanística d’un districte i uns barris que tradicionalment havien estat lligats a la indústria però que amb el progressiu procés de desindustrialització de la ciutat, el territori estava perdent dinamisme. per tant el projecte neix amb la idea de ser un punt d’inflexió en el districte i concretament en la zona del Poblenou, brindant l’oportunitat de revitalitzar el territori promovent el dinamisme social i econòmic convertint-se en un pol d’atracció de tot tipus de companyies internacionals que converteixin a la ciutat en un referent en la innovació. El 22@ neix amb la voluntat de donar un paper d’innovació i coneixement al Poblenou en el marc d’una ciutat de Barcelona global.

  • 22@ és un projecte que vol atendre coordinadament les necessitats de ciutadania i empreses, des d'una visió coherent i unitària a nivell institucional generant un debat constant amb la ciutadania i els diferents agents implicats.

  • El projecte vol agilitzar la transformació urbanística, amb atenció especial a les zones que han quedat al marge de la transformació amb la identificació de les actuacions d'interès públic estratègiques.

  • Vol vetllar per una implementació coordinada del projecte en els eixos econòmic i urbanístic, amb capacitat de produir sinèrgies entre ells. Així com, identificar i prioritzar els objectius municipals, coordinant la inversió pública i privada.