EIT Urban Mobility

L’European Institute of Innovation and Technology (EIT) és un organisme independent de la UE que promou la innovació a Europa. El seu objectiu principal és impulsar el talent empresarial i donar suport a projectes innovadors, creant comunitats d’innovació i coneixement transnacionals en col·laboració amb empreses, universitats i centres de recerca i ciutats.

Actualment, estan funcionant, gràcies al finançament de la Unió Europea, 8 comunitats: EIT Alumni, EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing i EIT Raw Materials. Durant el mes de febrer de 2018, l’EIT va publicar els requisits per poder posar en marxa una nova KIC, l’EIT Urban Mobility. És aleshores quan diferents ciutats, universitats i empreses europees plantegen la possibilitat de presentar una proposta guanyadora. El març de 2017, Barcelona s’incorpora al Consorci MobilUs, que pretén liderar la nova mobilitat urbana; millorar la capacitat d’Europa d’atraure inversions i talent; potenciar l’emprenedoria; donar suport a la creació d’empreses innovadores i millorar la competitivitat educativa i de formació.

El maig de 2018, el Consorci MobilUs (finalment guanyador de la convocatòria) acorda que Barcelona sigui la coordinadora del projecte, per la qual cosa la seu de l’EIT Urban Mobility estarà a Barcelona. El consorci guanyador, coordinat per Barcelona, està format per 13 ciutats, 17 empreses i 18 universitats, d’acord amb l’Start up Grant Agreement signat entre l’Ajuntament de Barcelona i l’EIT el 25 de març de 2019.

BIT Habitat és designada com a oficina tècnica per coordinar la posada en marxa del projecte

La Comissió de Govern, en sessió de 7 de març de 2019, va acordar designar la Fundació BIT Habitat com a oficina tècnica per donar suport a la gestió del projecte EIT Urban Mobility, portant a terme les actuacions materials i contractacions necessàries fins a la posada en marxa de l’entitat legal que ha de gestionar aquesta nova comunitat de coneixement i innovació fins a desembre de 2019.

El 25 de març de 2019, l’Ajuntament de Barcelona i l’EIT van signar el document anomenat Start-up Grant Agreement per a la percepció de la subvenció relativa a la posada en marxa de l’EIT Urban Mobility, amb seu a Barcelona. La signatura d’aquest document implicava l’acceptació del rol de coordinador per part de l’Ajuntament de Barcelona, des del 9 de gener i fins al 31 de desembre de 2019. Concretament, l’Ajuntament de Barcelona assumia la responsabilitat de coordinar el projecte durant el 2019, any en què s’ha creat i posat en marxa l’entitat jurídica EIT Urban Mobility, administradora legal del projecte, a més de rebre i gestionar correctament el finançament inicial de l’EIT (4M€) destinat a la creació i posada en marxa de l’entitat fins al mes de febrer de 2020.

A partir de l’any 2020, amb aquesta entitat ja funcionant, l’Ajuntament passarà a ser un soci més de la comunitat, formant part dels òrgans de govern i dels òrgans consultius, com és el cas del City Club, tot podent accedir al finançament de la UE per desenvolupar projectes innovadors concrets.

  • Amb aquest projecte, la UE, a través de l’EIT, aposta per exportar el seu model de ciutat amb mobilitat sostenible a la resta del món.

  • L’objectiu és que les ciutats, col·laborant amb universitats i indústria, puguin avançar en solucions de mobilitat, mesures i tecnologies que facin guanyar en sostenibilitat, en seguretat, en eficiència, en equitat i, en conseqüència, en ciutats més habitables i saludables, gràcies a l’impuls de projectes innovadors i de la tecnologia.