«Fem Escola-Fem Barri al 22@» des de l’institut Quatre Cantons

Entre gener i juny de 2018, s’ha dut a terme el projecte denominat “Fem Escola-Fem Barri al 22@”. Aquesta es considera una estratègia urbanística de territori intel·ligent, que genera coneixement amb la interacció entre realitats escolars com la de l’Institut públic Quatre Cantons i el barri del Poblenou, i ha comptat amb una anàlisi i una proposta urbanística, mitjançant una metodologia fruit de la interacció entre professionals en urbanisme, mobilitat, espai públic i demografia i gestors públics, electes, mestres, alumnes i comunitat educativa. Així doncs, s’ha aproximat la visió tècnica de les persones especialistes en temes urbans amb la dels actors del lloc (institucions, entitats, veïnat) per arribar a establir criteris i recomanacions que ajudin, des de les intenses sinergies que es produeixen entorn d’una xarxa escolar, a reforçar el teixit social i el sentit de pertinença i de veïnatge en l’àmbit del 22@.

Tot això ha estat possible gràcies a la utilització de sistemes cartogràfics SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) que permeten una anàlisi multifactorial de l’espai públic (aspectes socials, infraestructura urbana i equipaments, hàbits de mobilitat, etc.) per observar, primer, i valorar, després, decisions a partir dels indicadors obtinguts. Els resultats s’han contrastat amb taules tècniques i de participació de l’àmbit 22@ i amb la realització de tallers educatius amb l’Institut Quatre Cantons com a espai de referència, en un procés d’aproximacions per conjugar les opcions tècniques òptimes i les necessitats i els desitjos socials. Finalment, hi ha hagut una sessió de retorn al regidor del Districte de Sant Martí i al seu equip tècnic.

 

Ha estat un projecte a tres bandes entre Escola, Institucions i Entitat Privada

El projecte, finançat per BIT Habitat i encarregat a l’equip d’arquitectes Mayorga&Fontana, ha comptat amb el suport de dues professores d’ESO del Quatre Cantons que han desenvolupat tallers educatius amb un mapeig urbà col·laboratiu i enquestes on-line, arribant a un públic objectiu de cinquanta alumnes de 3r i 4t d’ESO i les seves respectives famílies i entorns. Més informació aquí.

  • Societat professional dedicada a la realització d’estudis, projectes i consultories en arquitectura, urbanisme, paisatgisme
  • En l’àmbit arquitectònic i urbanístic en les propostes es prioritza l’economia de mitjans i recursos i la qualitat espacial.
  • Entre els seus projectes urbans destaquen: el Passeig Urbà Carrera 15, Bogotà (1998); el Projecte Avinguda Brasil, Rio de Janeiro (1999); el Pla territorial de Vall de Naco, San Pedro Sula, Hondures (2002)…
  • Aquesta es considera una estratègia urbanística de territori intel·ligent, que genera coneixement.

  • En el projecte interactuen realitats escolars, professionals en urbanisme, mobilitat, espai públic i demografia i gestors públics.

  • S’ha aproximat la visió tècnica de les persones especialistes per arribar a establir criteris i recomanacions que ajudin a reforçar el teixit social i el sentit de pertinença i de veïnatge en l’àmbit del 22@.

  • Tot això ha estat possible gràcies a la utilització de sistemes cartogràfics SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).

  • Els resultats s’han contrastat amb taules tècniques i de participació de l’àmbit 22@ i amb la realització de tallers educatius.

  • Finalment, hi ha hagut una sessió de retorn al regidor del Districte de Sant Martí i al seu equip tècnic.