Jardins Interiors d’illa de l’Eixample. Barcelona

Aquesta publicació, a càrrec de Globus Vermell i cofinançada per BIT Habitat, pretén donar a conèixer un projecte d’innovació urbana tan singular com és l’extensa xarxa de jardins interiors d’illa de Barcelona. Gairebé únic al món, va començar als anys vuitanta i segueix creixent any rere any. Actualment, en tota la quadrícula projectada per Cerdà, repartida principalment entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí, ja hi ha més de setanta jardins interiors d’illa, cadascun únic i diferent als altres.

Una de les singularitats de la quadrícula projectada per Cerdà és la presència de més de setanta jardins interiors d’illa, cadascun únic i diferent als altres. Amb aquest projecte s'ha volgut fer una xarxa entre tots ells.

El plànol-guia explica l’evolució del verd urbà a la trama de l’Eixample i descriu, un per un, tots els jardins interiors d’illa amb les seves característiques (nom, adreça, any d’obertura, superfície, equipaments annexos, història, etc.). Precisament, un aspecte característic de la xarxa de jardins interiors d’illa és que molts duen nom de dona (gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de feminitzar un nomenclàtor municipal pràcticament monopolitzat per figures masculines) i, per això, el plànol-guia fa un èmfasi especial en detallar qui era cadascuna d’aquestes dones.

  • Globus vermell són un col·lectiu d’arquitectes creat l’any 2008 i instal·lats des d’aleshores a la Nau Ivanow.
  • Composat per arquitectes que compaginem la feina pròpia de projectistes amb la recerca, la docència universitària, la gestió cultural i la divulgació sobre l’arquitectura i la ciutat.
  • Amb l’objectiu de formar una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn urbà la qual pugui tenir un rol principal en la construcció de la ciutat.

La presentació del plànol-guia va tenir lloc dia 15 de maig de 2018 a la Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver, annexa al jardí interior de Càndida Pérez.

Va seguir a la presentació una taula rodona sobre el projecte dels jardins interiors d’illa de l’Eixample en la qual hi van intervenir Marc-Aureli Santos (director de Patrimoni Arquitectònic d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona), Elisenda Capera (directora de Llicències i Espai Públic del Districte de l’Eixample), David Martínez (coordinador de la Comissió 22@ de l’Ajuntament de Barcelona) i Enric Pericas (arquitecte director d’Elements Urbans d’Escofet 1886).