ALIGRA

Solució guanyadora del repte urbà “regeneració d’edificis d’habitatges amb sistemes innovadors sostenibles”.

Aligra, un projecte presentat per l’equip format per Straddle3, Societat Orgànica, Aiguasol, Tallfusta i Tejido, va ser valorat en primera posició pel comitè de selecció del repte.

El projecte Aligra és un sistema integrat de construcció prefabricada a base d’elements bidimensionals (2D) de fusta i de productes derivats de la fusta. Es tracta d’un sistema de codi obert que es tradueix a un sistema genèric i adaptable a qualsevol situació constructiva. Les principals característiques que defineixen el sistema Aligra són l’economia de mitjans, la modularitat, la lleugeresa, la facilitat de muntatge, els materials ecològics i la flexibilitat.

Sistema constructiu

El prototip està estructurat en una primera planta, on s’ha creat una galeria bioclimàtica que seria contigua a l’habitatge existent. I, una segona planta, amb un espai habitable annexionat a l’habitatge.

El conformen el kit d’ampliació de volum, el kit d’envolupant bioclimàtica, el kit aljub, el kit fotovoltaic i el kit smart building.

  • Estructura modular de fusta microlaminada, lleugera, muntada en sec, desmuntable i reutilitzable.
  • Sistema de recuperació d’aigües pluvials per al reg; amb opció de filtratge per a altres usos de l’edifici amb microcontrolador smart.
  • Transmitància tèrmica U (W/m2k) dels tancaments per a la reducció de la demanda energètica.
  • Parterres vegetals productius per incrementar la biodiversitat i el consum km0.
  • Sistema modular de plaques fotovoltaiques amb opció per a la creació d’una comunitat energètica.
  • Sensors per a la mesura dels rendiments ambientals, hídrics i energètics.

Beneficis

  • Millora, per mitjà de sistemes passius, del comportament tèrmic de l’espai interior.
  • Eficiència en els consums d’aigua i d’energia gràcies a l’execució dels comandaments automàtics de control de les instal·lacions.
  • Fàcil manteniment i substitució dels elements, que permet allargar la vida del conjunt del sistema.
  • Monitorització del prototip més econòmica i fàcilment replicable gràcies a l’ús de maquinària i programari de codi obert. Opció de gamificació perquè la comunitat usuària pugui adoptar pautes responsables de consum d’aigua i d’energia.