Barcelona Innova. BIT Habitat (2019 -2023)

Aquesta publicació s’edita com a exercici de transparència i per donar a conèixer els principals programes, projectes, serveis i accions que s’han impulsat, coordinat i executat des de la fundació BIT Habitat i les principals fites i impactes aconseguits en els darrers quatre anys (2019-2023).