BARCELONA INNOVA WEEK 2018

Bithabitat
RE-PENSAR LA CIUTAT

Del 5 a l’11 de novembre de 2018. Amb el lema “Re-pensem la ciutat” plantejava una reflexió al voltant del model de ciutat que s’està construint i la repensava a partir de quatre nivells de relació de la persona amb el seu entorn físic: des de l’escala domèstica, la casa, i l’escala més propera, la de barri, fins a l’escala urbana-metropolitana, la ciutat, i l’ escala global, el món.