BARCELONA INNOVA WEEK 2019

Bithabitat
CIUTAT EN ACCIÓ

De l’11 al 17 de novembre de 2019. En aquesta edició, anomenada “Ciutat en acció”, es va fer un aproximació de caràcter temporal, reflexionant sobre la ciutat d’avui, la del demà i la del futur, tot explorant les accions que transformen l’entorn urbà, especialment, des de les vessants de la cultura i la participació ciutadana i des d’una perspectiva interseccional.