BARCELONA INNOVA WEEK 2020

Bithabitat
Reconnectem Barcelona

Del 9 al 15 de novembre de 2020. Es va fer una versió celebrada totalment en línia i titulada “Reconnectem Barcelona” que va plantejar un debat sobre la inclusió digital a partir del canvi de percepció que tenim de la ciutat amb el desplegament de les tecnologies digitals. Això ens va portar a pensar sobre la ciutat que veiem, la que no veiem i la que imaginem.