Barcelona Innova Week 2021

Bithabitat

Ciutat, societat i tecnologia

4ª edició: Del 8 al 14 de novembre de 2021. Aquesta edició va posar en relleu la capacitat transformadora de la innovació com a motor dels canvis més urgents que han d’afrontar les ciutats, centrant-se especialment en el rol de les persones, els espais i els instruments de transformació urbana.