PENSAMENT OBERT

Bithabitat Bithabitat

BARCELONA INNOVA WEEK

Iniciativa anual que va néixer el 2018 i que buscava apropar el concepte de smart city a la ciutadania i repensar, de manera conjunta, el seu propi significat i funcionament.

El 2021 i en línia amb la Mesura de govern “Impuls de la innovació urbana a Barcelona” es va decidir variar l’enfocament, sense perdre el seu esperit, per convertir-la en la Barcelona Innova Week i centrar-la en la innovació com a motor
de canvi.

Se celebra durant el mes de novembre amb activitats diferents arreu de Barcelona: debats, tallers, visites guiades, passejades, projeccions i exposicions. Cada edició gira al voltant d’uns eixos temàtics i rep la participació de persones expertes i de prestigi reconegut, així com de totes les entitats que aporten coneixement crític sobre l’espai urbà i contribueixen a fer de la ciutat un espai més amable.

  • I EDICIÓ 2018
  • II EDICIÓ 2019
  • III EDICIÓ 2020
  • IV EDICIÓ 2021
  • V EDICIÓ 2022
  • VI EDICIÓ 2023

Del 5 a l’11 de novembre de 2018. Amb el lema “Re-pensem la ciutat” plantejava una reflexió al voltant del model de ciutat que s’està construint i la repensava a partir de quatre nivells de relació de la persona amb el seu entorn físic: des de l’escala domèstica, la casa, i l’escala més propera, la de barri, fins a l’escala urbana-metropolitana, la ciutat, i l’ escala global, el món.

saber més

De l’11 al 17 de novembre de 2019. En aquesta edició, anomenada “Ciutat en acció”, es va fer un aproximació de caràcter temporal, reflexionant sobre la ciutat d’avui, la del demà i la del futur, tot explorant les accions que transformen l’entorn urbà, especialment, des de les vessants de la cultura i la participació ciutadana i des d’una perspectiva interseccional.

Saber més

Del 9 al 15 de novembre de 2020. Es va fer una versió celebrada totalment en línia i titulada “Reconnectem Barcelona” que va plantejar un debat sobre la inclusió digital a partir del canvi de percepció que tenim de la ciutat amb el desplegament de les tecnologies digitals. Això ens va portar a pensar sobre la ciutat que veiem, la que no veiem i la que imaginem.

Saber més

Del 8 al 14 de novembre de 2021. Amb el lema “Ciutat, societat i tecnologia” es va posar en relleu la capacitat transformadora de la innovació com a motor dels canvis més urgents que han d’afrontar les ciutats i es va centrar especialment en el rol de les persones, els espais i els instruments de transformació urbana.

Saber més

Del 14 al 20 de novembre de 2022. Amb el lema “viu la innovació” es van  destacar
els projectes que s’impulsen des d’organitzacions i entitats de l’ecosistema
innovador de la ciutat, la Xarxa d’Ateneus de Fabricació i el mateix Ajuntament
de Barcelona, i apropar-los d’una manera vivencial a la ciutadania.

 

Saber més

Del 13 al 19 de novembre de 2023. Amb el lema “habitar la ciutat” i amb un programa que inclou jornades, tallers, passejades, visites guiades i activitats lúdiques per a tota la família, es pretén reflexionar sobre com vivim i com ens agradaria viure a la ciutat, destacant tres eixos temàtics en la programació: conviure, experimentar i imaginar.

Saber més
Bithabitat