Reflexió

Bithabitat Bithabitat

La Barcelona Innova Week apropa el concepte de smart city a la ciutadania i repensa el seu propi significat i funcionament de manera conjunta. Amb l’organització d’activitats diverses arreu de l’àrea metropolitana, es creen espais de reflexió i diàleg sobre el model de ciutat que volem construir, on la tecnologia és un instrument al servei de les persones que ens ha de permetre avançar cap a un entorn urbà més inclusiu, resilient i sostenible.

La Barcelona Innova Week se celebra durant el mes de novembre amb activitats diferents: debats, tallers, visites guiades, projeccions i exposicions. Cada edició gira a l’entorn d’uns eixos temàtics i rep la participació de persones expertes i de prestigi reconegut, així com també la implicació de totes les entitats que aporten coneixement crític sobre l’espai urbà i contribueixen a fer de la ciutat un espai més amable.

 

  • 1a EDICIÓ 2018
  • 2a EDICIÓ 2019
  • 3a EDICIÓ 2020
  • 4a EDICIÓ 2021
  • 5a EDICIÓ 2022

Del 5 a l’11 de novembre de 2018. Amb el lema “Re-pensem la ciutat” plantejava una reflexió al voltant del model de ciutat que s’està construint i la repensava a partir de quatre nivells de relació de la persona amb el seu entorn físic: des de l’escala domèstica, la casa, i l’escala més propera, la de barri, fins a l’escala urbana-metropolitana, la ciutat, i l’ escala global, el món.

saber més

De l’11 al 17 de novembre de 2019. En aquesta edició, anomenada “Ciutat en acció”, es va fer un aproximació de caràcter temporal, reflexionant sobre la ciutat d’avui, la del demà i la del futur, tot explorant les accions que transformen l’entorn urbà, especialment, des de les vessants de la cultura i la participació ciutadana i des d’una perspectiva interseccional.

Saber més

Del 9 al 15 de novembre de 2020. Es va fer una versió celebrada totalment en línia i titulada “Reconnectem Barcelona” que va plantejar un debat sobre la inclusió digital a partir del canvi de percepció que tenim de la ciutat amb el desplegament de les tecnologies digitals. Això ens va portar a pensar sobre la ciutat que veiem, la que no veiem i la que imaginem.

Saber més

Del 8 al 14 de novembre de 2021. Amb el lema “Ciutat, societat i tecnologia” es va posar en relleu la capacitat transformadora de la innovació com a motor dels canvis més urgents que han d’afrontar les ciutats i es va centrar especialment en el rol de les persones, els espais i els instruments de transformació urbana.

Saber més

Del 14 al 20 de novembre de 2022, torna la Barcelona Innova Week.

L’edició d’aquest any et convida a viure la innovació a la ciutat.

Saber més
Bithabitat