BUSPAS

Solució guanyadora del repte urbà “millora del servei de la xarxa d’autobús a la ciutat de Barcelona”.

La solució presentada per l’empresa canadenca Buspas va ser una de les propostes guanyadores del repte.

El projecte proposa una tecnologia innovadora, estructurant i escalable, desplegada en parades d’autobús per donar suport al desenvolupament d’una mobilitat integrada, intel·ligent i compartida a la ciutat.

Aquesta tecnologia, anomenada Smart Sign, es desplegarà en les parades d’autobús mitjançant una pantalla d’informació al passatger (PID) que actuarà com a centre de dades i transformarà la infraestructura existent de les parades d’autobús (refugis, pals, pilones, etc.) en entorns connectats.

La solució serà compatible amb energia solar i proporcionarà informació a temps real, gràcies a la intel·ligència artificial, i de forma accessible (auditiva i visual). Interacciona amb els passatgers, millora l’experiència de l’usuari en el temps d’espera, augmenta la seguretat a l’espai públic i genera noves fonts de dades històriques i en temps real, que serviran per millorar la planificació i la mobilitat urbana.

IMPACTE ESPERAT

 

  • Adquirir coneixement sobre la puntualitat dels autobusos i quantificar i posicionar la difusió de possibles interrupcions.
  • Disposar d’informació sobre l’estacionalitat i els tipus de passatgers en les parades.
  • Augmentar la seguretat de les parades i integrar possibles serveis d’emergència i, alhora, identificar el nombre de vegades que s’ha emès una alerta automàtica.
  • Registrar el nombre de vehicles no autoritzats als carrils reservats per a autobusos.