CIRCUITS ESPORTIUS EN FEMENÍ

L’espai públic no és neutre. Els rols tradicionals i les desigualtats de gènere en condicionen l’ús quotidià i generen bretxes en l’ús. Observar, analitzar i dissenyar l’espai públic des d’una perspectiva de gènere és assegurar-se que “tothom està inclòs” i que “no deixem ningú fora” a l’hora de pensar la nostra ciutat; és avançar cap a un model de ciutat que posa la sostenibilitat de la vida al centre, per tal que les persones tinguin una vida digna i de benestar, en la qual els espais s’adaptin a les necessitats de les persones, i no les persones a les condicions dels espais.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Mesura de Govern Esport i Gènere (juny 2022), i més concretament en la línia d’acció “Esport a l’espai públic: percepció de seguretat i violències masclistes”; fa palesa la necessitat d’abordar l’esport femení a l’espai públic, fomentant la participació de les dones i millorant la percepció de seguretat, per tal d’afavorir una pràctica esportiva més igualitària.

D’aquesta línia d’acció, en deriva l’actuació d’anàlisi, detecció i millora de circuits esportius per caminar o córrer a la ciutat de Barcelona, i és el marc en el qual es fa el llançament del repte urbà “circuits esportius en femení”, que cerca solucions innovadores per augmentar l’ús d’aquests circuits esportius per caminar o córrer de la ciutat de Barcelona.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del servei Barcelona City Sports Lab del Barcelona Sports Hub conjuntament amb BIT Habitat, fa una crida per cercar solucions innovadores per incorporar la perspectiva de gènere als circuits esportius per caminar o córrer de la ciutat de Barcelona.

OBJECTIUS

 • Aconseguir que l’ús i el gaudi dels circuits esportius urbans per caminar i córrer es dugui a terme en condicions d’igualtat des d’una perspectiva de gènere.
 • Fomentar la participació de les dones, tot millorant la percepció de seguretat i l’autonomia, per tal d’afavorir una pràctica esportiva més igualitària.

QUÈ CERQUEM?

Les idees han de donar resposta als següents principis:

 • ESPORT TECH
 • INTEGRACIÓ I INTERSECCIONALITAT
 • ESCALABILITAT I SOSTENIBILITAT

Idees amb component tecnològic, ja sigui existent o nou.

Prototip implementable en quatre a sis mesos.

Escalables a curt termini. Sostenibles econòmicament.

Es valoraran els següents criteris:

 • INNOVACIÓ
 • INTEGRACIÓ
 • INFORMACIÓ
 • EQUIPAMENTS ESPORTIUS
 • CORRESPONSABILITAT SOCIAL

Metodologies i recursos innovadors pel que fa al plantejament i l’execució.

Usabilitat de la infraestructura o dels elements urbans ja existents en els circuits esportius de la ciutat, o la possibilitat d’incorporar-ne de nous que els complementin.

Elements de senyalització o informatius ja existents, o que es podrien afegir per millorar la informació dirigida a esportistes.

Vinculació de l’increment d’ús dels circuits esportius amb equipaments públics o privats.

Solucions de “corresponsabilitat social” de l’ús de l’espai públic a partir de la col·laboració ciutadana, o de la mateixa cooperació entre esportistes usuàries de l’espai.

PER QUÈ PARTICIPAR-HI? QUÈ OFERIM?

 • Tres premis de 2.500 € per a les solucions millor puntuades.
 • Un màxim de 42.500 € per a la implementació del prototip i el desplegament del pilot de la idea guanyadora en la ciutat.
 • Comunicació i visibilització de les idees guanyadores.
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador i altres agents urbans.
 • Assessorament i acompanyament expert durant tot el procés.

A QUI S’ADREÇA?

Es convida a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Persones físiques
 • Empreses
 • startups
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Associacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Consorcis temporals de persones físiques o jurídiques

Es valoraran positivament:

 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor

DATES CLAU

Abril 2023

Diagnòstic participatiu per definir la futura convocatòria d’ajuts a la innovació

01/07/2024

Llançament de la convocatòria

06/09/2024 14 h (CET)

Tancament de la convocatòria

PARTICIPA

Per presentar la teva sol·licitud, és obligatori emplenar el formulari habilitat al web de BIT Habitat i presentar la proposta per via telemàtica a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona, tot adjuntant els documents especificats per a la convocatòria.

Per a les persones físiques, hi ha habilitat un registre presencial a l’Institut Barcelona Esports (av. de l’Estadi, 38-40) de dilluns a dimecres, de 9.00 a 14.00 hores. En aquest supòsit s’haurà de lliurar una memòria USB amb tota la documentació.

COMITÈ DE SELECCIÓ

Bithabitat Mariona Corbella

Directora de la Fundació Esportsalus

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya i titulada en Direcció i Gestió d’ONG i en Lideratge i Innovació Social per ESADE. Actualment és directora de la Fundació Esportsalus i vicepresidenta de gestió esportiva i acció social del Centre Excursionista de Catalunya.

Ha obtingut els guardons següents: premi Dona i Esport en la categoria Dona Dirigent Esportiva, Ajuntament de Barcelona 2022; premi a la trajectòria professional, COPLEF Catalunya 2023; premi a la trajectòria professional, Consejo COLEF, Espanya 2024. Treballa per a la millora del benestar psicosocial a través de l’esport, amb una especial sensibilitat cap a dones en situació de vulnerabilitat.

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes de BIT Habitat

Enginyera de formació amb Màster en planificació urbana i polítiques per al medi ambient. Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents camps, com ara la innovació urbana, l’urbanisme i la planificació territorial, el disseny de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament socioeconòmic, la dinamització del paisatge i el patrimoni, la innovació social i cultural i la transformació digital aplicada a la ciutat.

Recentment, ha coordinat el llançament de l’EIT Urban Mobility. És vocal de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Bithabitat Sacra Morejón

Vicedegana de Postgrau i Recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Arquitecta titulada per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) i doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat Ramon Llull. Actualment és la vicedegana acadèmica de Postgrau i Recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Pertany al Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat (GRIES). Dins d’aquest grup coordina la línia de recerca sobre gestió d’organitzacions i instal·lacions esportives. Partint de la pràctica esportiva, ha liderat diverses recerques tant des de la perspectiva arquitectònica (disseny d’espais esportius) com des de la urbanística (activitat física en els espais públics urbans).

Bithabitat Martí Niubò

Director de Planificació Estratègica i Innovació de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Llicenciat en Ciències de l’Educació Física i l’Esport per l’INEFC/Universitat de Barcelona.

Vinculat des de fa més de 30 anys a la gestió de l’esport de la ciutat, Havia assumit anteriorment la direcció dels departaments de promoció de l’esport i de les instal·lacions esportives municipals.
Ha participat en la direcció dels dos plans estratègics de l’esport realitzats a la ciutat de Barcelona. Actualment, a més a més, és el secretari del Consell Municipal de l’Esport.

Bithabitat Maria Rengel

Directora de Serveis de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

Llicenciada en Psicologia. Compta amb un Màster en psicologia comunitària per la Universitat de Barcelona i un Màster en direcció pública local de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

És funcionària de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1988. Ha treballat en serveis socials i comunitaris, com a especialista en gestió dels serveis a les persones i al territori en diversos districtes de la ciutat. Va ser la responsable del primer Pla de lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar de la ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona. Actualment és la directora de Serveis de Feminismes i LGTBI.

Bithabitat Xavier Trallero

Director del Barcelona Sports Hub

Advocat i emprenedor, amb una àmplia experiència en la gestió d’equips i l’escalabilitat de negocis disruptius a través de la combinació entre capital humà i tecnologia.

Actualment és el director del Barcelona Sports Hub, el concentrador de SportsTech de la ciutat de Barcelona, una iniciativa publicoprivada que impulsa l’Ajuntament de Barcelona i executa l’INDESCAT (el clúster català de l’esport). Amb més de 360 membres, entre empreses emergents, pimes i inversors, el Hub representa un company de viatge per a tots aquells actors de l’ecosistema en l’àmbit de l’esport que vulguin millorar la competitivitat.

ANUNCIS I DOCUMENTACIÓ

Aquí trobaràs tota la documentació relativa al concurs d’idees, que s’actualitzarà puntualment.

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquí podràs consultar informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites després de llegir les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a inn_urb@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte “Preguntes freqüents – Concurs d’idees”.

Atenció! Només es donarà resposta a les consultes durant el mes de juliol i la primera setmana de setembre.

Àmbits i criteris de l’ajut
 • Quin nivell de TRL es demana en aquesta convocatòria?

  El TRL, technology readiness level o nivell de maduresa tecnològica del projecte, és un concepte que es fa servir per mesurar l’estat de desenvolupament d’una tecnologia en el sentit ampli (dispositius, materials, components, programari, processos de treball, etcètera). L’escala TRL consta de nou nivells, que van des de les fases de recerca d’una tecnologia fins al desplegament al mercat. Pel que fa al concurs d’idees “Circuits esportius amb perspectiva de gènere”, les solucions han d’assolir, al final del procés, un nivell de maduresa tecnològica (TRL) superior a 6, fent referència a prototips que es puguin testar com a prova pilot en un entorn real.

  Pots trobar més informació sobre TRL a:

  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Entitats beneficiàries de l’ajut
 • Qui pot demanar l’ajut?

  Pot participar en la present convocatòria qualsevol persona física o jurídica, pública o privada. Entre d’altres, i sense caràcter limitador, hi poden participar empreses, empreses emergents, associacions, fundacions, microempreses, cooperatives, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, empresaris o empresàries individuals, etc.

 • Quines condicions han de complir les persones físiques o jurídiques per presentar-s’hi?

  Aquesta informació es troba a la clàusula 7 de la convocatòria, que pots trobar en aquest web a l’apartat “Anuncis i documentació”.

 • Es pot demanar l’ajut juntament amb altres agents?

  Sí, també en poden ser beneficiàries agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades. L’enfocament multidisciplinari i transversal de les propostes es valora positivament.

  Per formalitzar l’acord davant de BIT Habitat, cal lliurar el document “Acord d’agrupació”, especificar les funcions i els compromisos que assumeix cada persona jurídica que participa en el projecte i designar-ne una de les parts com a representant davant de l’Administració.

Tramitació
 • On es poden trobar els documents de la sol·licitud?

  A la pàgina web de la convocatòriahttps://bithabitat.barcelona/projectes/circuits-esportius-femeni/

 • On s’ha de presentar la sol·licitud i com cal fer-ho?

  Per presentar la teva sol·licitud, és obligatori emplenar el formulari habilitat al web de BIT Habitat i presentar la proposta per via telemàtica a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la pàgina web https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic, tot adjuntant els documents especificats per a la convocatòria.

  Per a les persones físiques, hi ha habilitat un registre presencial a l’Institut Barcelona Esports (av. de l’Estadi, 38-40) de dilluns a dimecres, de 9.00 a 14.00 hores. En aquest supòsit s’haurà de lliurar una memòria USB amb tota la documentació.

 • Quin és el termini per a la presentació de la subvenció?

  El termini de presentació de les propostes s’obre a partir de l’endemà que es publiqui al BOPB i acaba, com a màxim, 6 de setembre de 2024 a les 14.00 hores (horari CET).

 • Quines característiques han de tenir els documents que s’adjunten a la sol·licitud?

  Els documents adjuntats poden tenir un màxim de 20 MB. Han de presentar-se en format PDF i signats digitalment (només en cas de registre electrònic). No s’accepten fitxers que continguin accents o caràcters com ara ., $, &, l·l, #, %.

 • Quin import se m’atorgarà?

  Les tres idees amb major puntuació rebran un premi de 2.500 € cadascuna.

  Addicionalment, l’entitat que hagi obtingut la major puntuació podrà optar a la producció i implementació d’un prototip de fins a 42.500 € per al desenvolupament de la fase de prototipatge i monitoratge.

 • Quines despeses són subvencionables i quines no?

  S’hagin fet durant el termini comprès entre la data d’inici i la d’acabament del projecte (un màxim de dotze mesos consecutius, corresponents als mesos inicials de fabricació i instal·lació del prototip i els mesos posteriors de monitoratge). Cal tenir en compte que la fase de prototipatge dels projectes guanyadors s’ha d’iniciar quan es rebi l’import subvencionat.

 • Com i quan es cobra l’ajut?

  El pagament del premi atorgat es percebrà mitjançant un únic pagament, un cop publicada l’aprovació en la resolució definitiva.

JORNADES I ACTES

Bithabitat JORNADA INFORMATIVA

La sessió es va realitzar el 31/05/23, de 12.50 h a 13.30 h a Ca l’Alier (c/ de Pere IV, 362, Barcelona).

Material de la jornada:

 1. Mesura de Govern Esport i Gènere, Martí Niubó, Institut Barcelona Esports
 2. Presentació del concurs d’idees

Bithabitat JORNADA INFORMATIVA

La sessió es va realitzar el 09/11/23, de 13 h a 14 h a  l’estand de l’Ajuntament de Barcelona de l’Smart City Expo World Congress.

Material de la jornada.

Aquest concurs d’idees és llença en el marc del servei Barcelona City Sports Lab del Barcelona Sports Hub, una iniciativa públicoprivada impulsada per l’Institut Barcelona Esports, Barcelona Serveis Municipals i Barcelona Activa, de la mà de la fundació BIT Habitat.