CLIMATE TRUST BARCELONA

Proposta guanyadora de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana “la ciutat proactiva” 2023.

Climate Trust Barcelona és un projecte pilot desenvolupat per l’associació Aquí Barcelona en col·laboració amb Straddle3 i l’Associació CLTH.

El projecte s’emmarca en l’estratègia Climate Trust com a mètode de regeneració urbana que promou la coproducció de refugis climàtics. CTB impulsa el codisseny, l’autoconstrucció i la cogestió comunitària de dos prototips, amb dinàmiques d’aprenentatge i de col·laboració publicocomunitària.

Les intervencions es basaran principalment en elements vegetals i arquitectures reversibles confeccionades amb materials reutilitzats i renovables, i l’espai resultant servirà com a plataforma educativa per a l’acció climàtica mitjançant el desenvolupament d’activitats culturals i artístiques.

Els resultats esperats inclouen: disminució de la sensació tèrmica i de la temperatura objectiva, renaturalització i millora de la biodiversitat, recuperació d’aigua de pluja i ús de materials recuperats i renovables per a la configuració dels espais.