CO-HAB-RAVAL

Codisseny i cofabricació de solucions per a la millora de la qualitat de vida en comunitats del Raval.

Co-Hab Raval consisteix en el codisseny d’un catàleg de microprojectes per a la millora de l’habitabilitat i la qualitat de vida de les comunitats veïnals del Raval (condicions de ventilació, il·luminació, distribució funcional, accessibilitat, eficiència energètica, entre d’altres).

Els microprojectes són solucions prototipables de baix cost, desmuntables i reciclables, que poden fer-se a través de la cofabricació mitjançant tècniques senzilles i processos d’autoconstrucció assistida, i donen com a resultat l’empoderament de les persones veïnes en la gestió, la transformació i la millora del seu espai habitable i comunitari.

Durant l’any d’execució del projecte, el veïnat implicat ha identificat i prioritzat les seves problemàtiques i necessitats, que han estat abordades de forma participada i mitjançant la cofabricació dels prototips següents:

  • Finca 1. Coberta comuna per dotar d’ús comunitari el terrat.
  • Finca 2. Escala accessible amb l’objectiu de fer més segur i agradable aquest espai.
  • Finca 3. Claraboia i obertures d’escala-pati per tal de millorar la qualitat de l’aire interior i el confort a través d’una ventilació millor.
  • Finca 4. Il·luminació per millorar les condicions d’ús, el confort i la seguretat vinculats a la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions en la coberta.
  • Finca 5. Coberta comuna per dotar d’ús comunitari el terrat.

Ens impulsors:

  • REARQ-UPC
  • Associació Oasiurbà
  • GICITED-UPC
Bithabitat Bithabitat