Co-mida

Elements urbans verds per a la coproducció d’energia i alimentació.

PROJECTE GUANYADOR DE “LA CIUTAT PROACTIVA 2020”

CO-mida desenvolupa un sistema modular vertical intel·ligent per al cultiu de plantes comestibles que, gràcies als bacteris presents a la terra, també produeix l’energia elèctrica necessària per al seu funcionament.

Entre els objectius principals del projecte destaca millorar el microclima urbà i la biodiversitat local, a més de produir i posar a disposició del veïnat aliments frescos locals. A més, persegueix la millora de la cohesió social del veïnat i del sentit de propietat de l’espai públic. En tractar-se d’un sistema codissenyat i comantingut per la ciutadania i el veïnat mateixos, promou l’empoderament de les persones com a actors actius en el codisseny de l’entorn on viuen.

El projecte, que s’ha implantat al passatge de Trullàs i a Connecthort, ha implicat més de cent cinquanta participants en els tallers de codisseny i cogestió del sistema modular (tallers de fabricació 3D, etcètera).

Ens impulsors:

  • Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)
  • Asociación Sun Sun Love (ASSL)
  • Taula Eix Pere IV
Bithabitat Bithabitat