COMPARTIMENT

Proposta guanyadora de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana “la ciutat proactiva” 2023.

Compartiment està impulsat per un consorci liderat per BAX Company en col·laboració amb A poc a poc fem tot (NestCity) i Tech Barcelona.

El projecte proposa implementar un sistema per compartir productes entre la ciutadania que s’associarà a una plataforma digital per tal de donar una major vida útil a productes que ara per ara estan notablement infrautilitzats (per exemple, eines). L’objectiu últim és millorar la cohesió social del veïnat.

Per tal d’oferir una resposta a aquesta problemàtica, el projecte abordarà la integració dels elements d’ús compartit en la ciutat, tant en espais privats com públics, el funcionament, la governança i gestió o el model de negoci entre d’altres, per garantir-ne la replicabilitat i escalabilitat.