Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona

El Compromís per l’impuls de la innovació a Barcelona es configura com el marc comú de la Plataforma d’Innovació Urbana per plasmar la visió compartida sobre què s’entén per innovació, al servei de què i de qui ha d’estar i els compromisos als quals s’arriba per impulsar-la a la ciutat.

El compromís explica la constitució de la Plataforma d’Innovació Urbana i el seu paper a l’hora de fomentar, acompanyar, accelerar, comunicar, mesurar i avaluar la innovació a la ciutat, i de facilitar l’experimentació i apostar per reduir les barreres que la dificulten.

 

Aquesta iniciativa sorgeix per abordar col·lectivament els reptes complexos de la ciutat i el seu entorn metropolità mitjançant el desplegament de processos i projectes que, a través de la innovació:

  • Vetllen per la inclusió social i la generació d’oportunitats sense deixar ningú enrere.
  • Aposten per un humanisme digital en el qual la tecnologia està al servei de les persones.
  • Promouen les oportunitats educatives i formatives, la retenció i l’atracció de talent, i l’impuls d’un teixit econòmic plural, divers i sostenible.
  • Contribueixen a la lluita contra l’emergència climàtica i al foment de la resiliència urbana.
  • Garanteixen el dret a la ciutat.
Bithabitat

Les persones que integren la plataforma es comprometen a col·laborar-hi de manera productiva i honesta, a incorporar-hi noves visions i perspectives des d’un enfocament interseccional, i a repensar periòdicament les estructures, les prioritats i els processos per poder reaccionar a les necessitats, les demandes i les aspiracions de les persones que viuen i treballen a Barcelona i l’entorn metropolità.

El Compromís per l’impuls de la innovació sorgeix d’un procés de co-creació i recull que s’entén per innovació i al servei de què i de qui ha d’estar.