Connectem Barcelona

Bithabitat Bithabitat

Connectem Barcelona és una prova pilot per facilitar un accés a internet de qualitat a quatre-centes llars vulnerables del barri de la Trinitat Nova (Nou Barris) i avaluar l’impacte que té disposar de connexió a la xarxa i d’ordinadors portàtils i si millora quan s’acompanya d’accions de capacitació i formació. Les conclusions que se n’extreguin permetran definir i quantificar unes polítiques digitals per eliminar la bretxa digital a tota la ciutat.

El projecte és una iniciativa pionera per lluitar contra la nova font de desigualtat social que representa la digitalització i que la pandèmia de la covid-19 ha fet més evident.

Connectem Barcelona forma part del plantejament de la ciutat per a una transició digital justa, que busca assolir la bretxa digital zero. Ha estat possible gràcies a la col·laboració de prop de trenta organitzacions, entre entitats i empreses, que s’han implicat en el projecte.

En la fase inicial del projecte, s’han realitzat 24 sessions informatives a 277 persones que han estat beneficiàries del projecte rebent dispositius, connexió i acompanyament de més de 150 hores per part dels Agents TIC.

El perfil d’aquestes persones beneficiàries és d’un 76% de dones i un 24% d’homes de les quals el 29% és nascut a Espanya i la resta és població d’origen migrant procedent d’Amèrica Llatina, Marroc o Pakistan, entre d’altres. En quant a la situació laboral, més del 50% de les persones beneficiàries es troba en situació d’atur.