EL PANOT DEL SEGLE XXI

El programa Superilles fa un pas endavant i es converteix en el model de transformació dels carrers de tota la ciutat. I és en aquest marc que, ara més que mai, esdevé fonamental trobar el nou panot del segle XXI, que conservi el valor patrimonial intangible i, alhora, incorpori solucions i tecnologies innovadores que el facin més sostenible per al futur. Una sostenibilitat basada en la composició material i en el procés de fabricació, reutilització i reciclabilitat.

BIT Habitat, de la mà d’Ecologia Urbana, fa una crida a l’ecosistema innovador per trobar un nou panot que, tot i mantenir el disseny actual, estigui en línia amb el model de ciutat verda i saludable que impulsa Barcelona.

QUÈ BUSQUEM?

Aquesta convocatòria cerca les millors propostes de solució al repte urbà “El nou panot del segle XXI”.
Les propostes han d’incloure les activitats de recerca, la fabricació dels panots prototips necessaris per cobrir una superfície de 1.000 m2 i la certificació de les peces fabricades (no col·locades).

Es busquen panots:

 • Amb un alt component innovador
 • Preparats per implementar-los en l’entorn real (TRL 7 a 9)
 • Amb un impacte ambiental menor (reducció d’emissions de CO2 en la fabricació i el transport, ús de material reciclat, reducció dels recursos emprats, reducció dels residus generats en la fase d’obra…)
 • Amb millores de les característiques físiques i mecàniques
 • Amb una incidència positiva en la sostenibilitat urbana
 • Replicables i escalables
 • Amb millores en la durabilitat funcional
 • Amb la incorporació de variants de secció que incorporin la permeabilitat, per millorar el cicle de l’aigua de la ciutat
 • Creats amb un enfocament multidisciplinari (recerca, producció, monitoratge…)

PER QUÈ PARTICIPAR? QUÈ OFERIM?

 • Import total de l’ajut: 240.000 €
 • Ajut de fins al 80 % de la despesa elegible dels projectes (amb un màxim de 80.000 € d’import subvencionable)
 • Testatge d’una solució innovadora en l’entorn real a la ciutat de Barcelona, en el marc del Pla Superilles
 • Comunicació i visibilització de les solucions guanyadores
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador
 • Assessorament i acompanyament tècnic

DATES CLAU

31/03/2022

Publicació de la convocatòria

25/04/2022

Presentació candidatures simplificades

05/05/2022

Anunci pre-seleccionats

20/05/2022

Inici presentació candidatures ampliades

09/06/2022

Tancament presentació candidatures ampliades

15/07/2022

Anunci guanyadors

COMITÈ DE SELECCIÓ

Bithabitat Xavier Matilla

Arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecte-urbanista per l’ETSAV-UPC.
Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents despatxos de prestigi reconegut en l’àmbit de l’urbanisme i ha obtingut diversos premis i reconeixements.
És professor associat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC BarcelonaTECH i del màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Bithabitat Isabella Longo

Directora de projectes de BIT Habitat

Enginyera de formació amb màster en planificació urbana i polítiques pel medi ambient. Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents camps tal com la innovació urbana, l’urbanisme i planificació territorial, el disseny de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament socioeconòmic, dinamització del paisatge i patrimoni, innovació social i cultural i la transformació digital aplicada a la ciutat.
Recentment, ha coordinat el llançament de l’EIT Urban Mobility. És vocal de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Bithabitat Joan Ordoyo

Cap de Manteniment d’Espai Públic del Districte de l’Eixample

Enginyer Industrial i Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. Funcionari de l’Ajuntament de Barcelona. Responsable del manteniment de l’espai públic del Districte de l’Eixample a la ciutat de Barcelona. Anteriorment, cap de planificació i control de l’Espai Públic a l’empresa públicoprivada ProEixample i, abans, cap de Manteniment de les brigades del municipi de Vilassar de Mar. En conjunt, més de 20 anys dedicats al manteniment de l’espai públic.

Bithabitat Verónica Kuchinov

Fundadora i directora de Simbiosy

Enginyera agrònoma de formació, compagina la seva activitat empresarial amb la docència i la participació activa en diversos fòrums, associacions i taules de treball en economia circular i simbiosi industrial del territori català, espanyol i europeu.

Bithabitat Joan Rieradevall

Assessor científic Sostenipra de l’ ICTA UAB, soci de les spin-off Inèdit i Tectum Garden

Doctor en Ciències Químiques, MBA i diplomat en Enginyeria Ambiental. Director de 50 projectes de recerca en ciutat sostenible. 160 articles en revistes indexades, H de 46. Director de 25 tesis doctorals i 60 treballs fi de màster i 20 llibres en l’àrea de medi ambient.

ANUNCIS I DOCUMENTACIÓ

 

ATENCIÓ: En relació amb la clàusula 11.6 de la convocatòria que estableix que no es poden modificar els indicadors d’impacte entre Fase 1 i Fase 2, es clarifica que no s’admetran indicadors que empitjorin els valors previstos a la Proposta Executiva de Fase 1, però si, indicadors d’impacte que millorin la previsió inicial.

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: inn_urb@bithabitat.barcelona; cal indicar a l’assumpte “FAQ PANOT S.XXI”. Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

Àmbits i criteris de l’ajut
 • Què és el TRL i què es demana en aquesta convocatòria?

  El TRL, technology readiness level o nivell de maduresa tecnològica del projecte, és un concepte que es fa servir per mesurar l’estat de desenvolupament d’una tecnologia en el sentit ampli (dispositius, materials, components, programari, processos de treball, etcètera). L’escala TRL consta de nou nivells, que van des de les fases de recerca d’una tecnologia fins al desplegament al mercat. Pel que fa al repte del panot del segle XXI, les solucions proposades han d’estar per sobre del nivell 6, fent referència a prototips que puguin ser testats com a prova pilot en un entorn real.

  Podeu trobar més informació sobre TRL a:
  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf

Entitats beneficiàries de l’ajut
 • Qui pot demanar l’ajut?

  S’hi pot presentar qualsevol persona jurídica. En són exemples no limitadors associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, empresaris o empresàries individuals, universitats, centres de recerca o centres tecnològics.

 • Quines condicions han de complir les persones jurídiques per presentar-s’hi?

  Aquesta informació es troba a la clàusula 7 de la Convocatòria que trobareu a aquest web a l’apartat “Anuncis i documentació”.

 • Es pot demanar l’ajut conjuntament amb d’altres actors?

  Sí, també en poden ser beneficiàries agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades. L’enfocament multidisciplinari i transversal de les propostes es valora positivament.
  Per formalitzar l’acord davant de BIT Habitat, cal lliurar el Document Acord d’agrupació, especificar els rols i els compromisos que assumeix cada persona jurídica que participa en el projecte i designar una de les parts com a representant davant de l’Administració.

Projectes susceptibles de rebre l’ajut
 • Quins requisits formals ha de complir un projecte presentat a la fase 1?

  Els projectes presentats han de poder iniciar l’execució en un termini màxim de 10 dies des de la publicació del llistat de projectes guanyadors. Han de tenir una durada màxima de 5 mesos (fase d’execució, que inclou la recerca, la fabricació dels prototips i la certificació sobre les peces fabricades), i de 12 mesos més per a la fase de certificació de l’anàlisi del cicle de vida. El pressupost mínim dels projectes és de 62.500 €, i no s’estableix un pressupost màxim.
  Els projectes seleccionats rebran una subvenció de fins al 80 % dels costos elegibles, amb una subvenció màxima de 80.000 euros. La subvenció mínima que es pot atorgar és de 50.000 €.
  Els projectes s’han de dirigir al repte urbà El nou panot del segle XXI.
  Els prototips s’han de subministrar en les condicions i els terminis indicats en la convocatòria.
  Un cop acabada l’execució del projecte, cal demostrar l’impacte generat sobre les millores en les característiques físiques i mecàniques i en la sostenibilitat del panot.

Tramitació
 • On es poden trobar els formularis de sol·licitud?

  Al web de la convocatòria: https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/

 • On s’ha de presentar la sol·licitud i com fer-ho?

  La sol·licitud s’ha de presentar enviant el formulari de participació disponible al web de BIT Habitat i cal validar la participació a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Barcelona.

  En la documentació informativa del repte, disponible a l’apartat web “anuncis i documentació”, trobaràs el “Manual de participació” que recull les instruccions per fer correctament la presentació de la proposta.

Despeses subvencionables
 • Quin import se m’atorgarà?

  Els projectes seleccionats rebran una subvenció màxima del 80 % dels costos elegibles. La subvenció mínima és de 50.000 € i la subvenció màxima és de 80.000 €.

 • Quines despeses són subvencionables i quines no?

  Totes les despeses recollides a la clàusula 13 de la convocatòria.
  Cal tenir especialment en compte que, per ser considerades subvencionables, les despeses han d’estar directament relacionades amb el desplegament del projecte; han d’estar descrites en el pressupost presentat en la fase 2; han d’atendre els principis de bona gestió financera, rendibilitat i eficàcia, i s’han d’executar durant el termini establert per a l’execució del projecte (màxim de 5 mesos a partir del dia d’atorgament de la subvenció, amb 10 dies de flexibilitat). La despesa imputada a l’anàlisi del cicle de vida es pot produir en els 12 mesos posteriors després d’acabar l’execució del projecte (fase de monitoratge).
  Així mateix, en cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda, ni les despeses fetes en una data anterior o posterior a l’inici i l’acabament del projecte.

 • A l’hora de justificar-ho, ho he de fer per l’import total del projecte o només per la part corresponent a l’ajut concedit?

  A l’hora de justificar econòmicament el projecte, s’ha de fer tenint en compte l’import total del projecte presentat, i no només la part subvencionada.

 • Com i quan es cobra l’ajut?

  L’ajut es percebrà mitjançant un únic ingrés en el compte bancari indicat, un cop publicada l’aprovació en la resolució definitiva i per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció.

JORNADES I ACTES

Bithabitat SESSIÓ INFORMATIVA

La sessió informativa sobre el Panot del s. XXI va ser realitzada el passat 8 de març de 2022.

Descarrega aquí la presentació de la sessió

Visualitza aquí el vídeo de la sessió