EXPERIMENTACIÓ

Barcelona vol convertir-se en un espai natural per a l’experimentació on puguin testar-se productes, serveis i metodologies innovadores per a comprovar la seva utilitat, funcionament i generació de valor públic abans de ser escalats a productes o serveis implementables i comercialitzables.

Barcelona és i vol ser pionera en l’adopció de noves solucions i tecnologies que millorin la vida de les persones que l’habiten, però no a qualsevol preu.

D’una banda, les innovacions urbanes necessiten l’espai urbà (físic, social i polític) com a àmbit d’experimentació per validar-ne la utilitat, el funcionament i la generació de valor públic, abans de ser escalades a productes o serveis implementables i comercialitzables.

De l’altra, la tecnologia, per la seva pròpia naturalesa, evoluciona molt més ràpidament que la capacitat de crear el marc regulador adient per facilitar que els governs l’adoptin.

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir que les innovacions tecnològiques segueixin estàndards ètics, tant en el seu desenvolupament com el seu ús, i vetlla pels drets digitals de la ciutadania.

Al mateix temps, adopta i adapta les innovacions tecnològiques per tal que siguin com més obertes, accessibles i democràtiques millor, i que es puguin convertir en un vehicle d’impuls de la mateixa innovació.