FABRICACIÓ DIGITAL PER A LA MILLORA DEL BENET CORNER

Fabricació digital com a eina per a la inclusió social i la sostenibilitat urbana.

Aquest projecte neix amb l’objectiu d’unir els potencials que ofereixen la fabricació digital i el jovent amb què treballa la Fundació Comtal, per tal de millorar l’espai del Benet Corner, en el marc del Projecte d’acció comunitària Benet Corner que persegueix la rehabilitació d’aquest espai històric sense ús.

Mitjançant la col·laboració amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, es capacitarà joves en situació de risc d’exclusió social en competències tecnològiques per treure el màxim potencial de l’espai mitjançant l’ús sostenible i el desenvolupament de les bases de l’economia circular.

El repte del grup de joves serà millorar i embellir l’espai a través de la fabricació digital i posant en pràctica les seves pròpies idees per crear un espai millor en benefici de la comunitat.

Ens impulsor:
• Fundació Comtal

Bithabitat