HaBITants

Bithabitat

HaBITants és el programa educatiu de BIT Habitat que neix amb l’objectiu d’empoderar, capacitar i facilitar eines al professorat per tal que pugui acompanyar al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori, perquè aquest esdevingui un lloc inclusiu, segur, resilient i sostenible.

El programa HaBITants interpel·la a l’alumnat com a interlocutor vàlid a l’hora d’identificar i expressar problemàtiques i necessitats dels territoris que habita, tot encoratjant-lo a elaborar propostes concretes per millorar el seu entorn proper.

Té els objectius de:

• Capacitar i apoderar al professorat per tal que acompanyi al seu alumnat en un recorregut d’aprenentatge vivencial que els permetrà desenvolupar-se com a agents crítics, autònoms i actius en el seu territori.
• Acompanyar, assessorar i dotar de recursos al professorat perquè pugui adaptar i modelar el programa a la realitat del seu centre educatiu i grup classe.
• Contribuir a la millora de l’entorn urbà per part de l’alumnat.
Està adreçat a docents de 5è i 6è de primària i 1er i 2n d’ESO de centres públics i privats.

L’any 2021, es va dur a terme exditosament un primer pilot del projecte amb dos centres educatius, L’Escola Fluvià i l’Institut Quatre Cantons.

Un cop tancat el projecte, el programa HaBITants ha passat a formar part de la Convocatòria Unificada de projectes (CUP) del Consorci d’Educació de Barcelona, una oferta de programes de la ciutat de Barcelona en el marc de la innovació educativa i la transformació en xarxa.

A través d’aquesta convocatòria, han estat tres centres educatius els que hi han sol·licitat treballar el projecte al llarg del curs 2021-2022:

– l’Escola Fluvià, com a projecte de curs per a 5è de primària
– l’Escola Mas Casanovas, com a projecte de curs de 6è de primària
– l’Institut La Sagrera com a projecte trimestral a 2n de la ESO.

Està previst que a final de curs, els tres centres presentin les seves propostes en un acte formal a BIT Habitat.

Bithabitat