INCLUSIÓ DIGITAL

BIT Habitat desplega programes i projectes d’innovació digital que tenen com a prioritat garantir l’accés a la tecnologia i el seu coneixement.

La digitalització és una oportunitat per a la majoria de les persones, però es pot convertir en una barrera per a les que no hi tenen accés o no tenen capacitació per usar-les, i crear noves desigualtats o agreujar les que ja existeixen.

L’Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona (gener del 2020) exposa que, tot i que en els darrers anys el nombre de llars no connectades a internet s’ha reduït (ha passat del 86% al 91% en els últims cinc anys), durant la crisi sociosanitària s’han generalitzat determinades activitats en línia que abans eren minoritàries, com el teletreball, l’educació en línia i la tramitació electrònica.

L’accés a aquest tipus d’activitats té un efecte directe en les desigualtats, atès que està lligat directament a factors subjacents com l’edat, el gènere, la renda, el nivell formatiu o la situació laboral. Això fa que sigui més necessari que mai lluitar contra les desigualtats socials produïdes per la bretxa digital i la manca d’alfabetització i capacitació digital.

Per aquesta raó, una transició digital justa és imprescindible per construir una ciutat més igualitària i resilient. BIT Habitat ha dut a terme les actuacions següents:

  • “La bretxa digital a la ciutat de Barcelona. 2020”
  • Programa “Agents TIC”
  • Connectem Barcelona
  • Desplegament d’altres iniciatives per promoure el debat i la reflexió a l’entorn de la innovació digital

Enquesta i anàlisi de dades sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona.

En col·laboració amb el Pla de barris, per a l’alfabetització digital i el suport a la tramitació en línia.

Una iniciativa pilot que facilita dispositius, connectivitat i acompanyament a un grup de famílies de la Trinitat Nova.

Com per exemple l’exposició “Museu Analògic de la Desigualtat Digital” a Ca l’Alier, la publicació “La inclusió digital, una qüestió de dignitat” o el cicle de diàlegs “I si…?#Desdecasa”.